jauns 110

Skrīveru sociālais dienests

Adrese:Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125
Tālrunis:65163703
Fakss:65163704
E-pasts:socdienests@skriveri.lv
spriditis

Skrīveru novada bāriņtiesa

Adrese:Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis:65197276
Fakss:65197747
E-pasts:barintiesa@skriveri.lv
Pavasaris

Dienas aprūpes centrs

Adrese:“Pavasari”, Ziedugravu ciems , Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:25713099
E-pasts:dienascentrs@skriveri.lv
ziedugravas

SAC “Ziedugravas

Adrese:“Ziedugravas”, Ziedugravas, Skrīveru novads, LV–5125
Tālrunis:65197514; 26421535
Fakss:65163711
E-pasts:scacentrs@tvnet.lv; info@sacziedugravas.lv
 Mājaslapa: www.sacziedugravas.lv