Jaunā Aizkraukles novada domes sēde būs skatāma Microsoft Teams vidē
Domes ziņas

Jaunā Aizkraukles novada domes sēde būs skatāma Microsoft Teams vidē

Jaunā Aizkraukles novada domes sēde būs skatāma Microsoft Teams vidē. Lai pieslēgtos, klikšķiniet šeit: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIuzNTdlYjMtNmFmNy00YzIxLTk2NjYtNjdlMjgxYzgyYTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22615feca7-81c4-49f2-b740-bf22a4df3b52%22%2c%22Oid%22%3a%22a82c3764-f291-42fe-8e5a-7e0962dc1329%22%7dLasīt vairāk