spriditis

Adrese:Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis:65197276
Fakss:65197747
E-pasts:barintiesa@skriveri.lv

Kontaktinformācija

Sandra Vilcāne
Bāriņtiesas priekšsēdētāja65197276
26428190
barintiesa@skriveri.lv
Inga KokaineBāriņtiesas locekle
Māra KrūmiņaBāriņtiesas locekle
Inta Rinmane Bāriņtiesas locekle
Inese ŠaleBāriņtiesas sekretāre


Apmeklētāju pieņem
šana

pirmdienās9.00 – 13.00 un 14.00 – 18.00
ceturtdienās9.00 – 13.00
piektdienās9.00 – 13.00

Skrīveru novada bāriņtiesas “Nolikums“, Grozījumi Skrīveru novada bāriņtiesas nolikumā
Skrīveru novada bāriņtiesas nolikums (konsolidēts)

Pārskata ziņojums par Skrīveru novada bāriņtiesas darbību 2016.gadā

Skrīveru novada bāriņtiesa ir Skrīveru novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, kā arī ievēro Skrīveru novada domes saistošos noteikumus, lēmumus un citus pašvaldības normatīvos aktus.