No 2019.gada 1.oktobra visa informācija par Skrīveru novada domes iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).  Visus piedāvājumus, arī iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem un no 20 000 EUR būvdarbiem, jāiesniedz tikai elektroniskā formā.

Skrīveru novada Elektronisko iepirkumu sistēmas profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

 • Skrīveru pagasta pārvalde aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus  cenu aptaujas “Būvuzraudzības pakalpojums lietus ūdens sistēmas izbūvei” Id.Nr. AIZKR/SPP/21/33 ietvaros. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 8.decembrim plkst. 11:00.

  Būvprojekts pieejams elektroniskā veidā šajā adresē: https://failiem.lv/u/gn92ryttv
  Nolikums.

 • Skrīveru pagasta pārvalde aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus  cenu aptaujas “Velosipēdu novietņu piegāde un uzstādīšana Skrīveros” Id.Nr. AIZKR/SPP/21/32  ietvaros. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 2.decembrim plkst. 11:00.
  Nolikums.
 • Skrīveru pagasta pārvalde aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus preču izgatavošanas un piegādes cenu aptaujas “Koka galdu un solu uzstādīšana Daugavas dabas parka teritorijā (Daugavas savienība)” Id.Nr. AIZKR/SPP/21/10  ietvaros. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 6.oktobra plkst. 11:00.
  Nolikums.
 • Skrīveru pagasta pārvalde aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus projekta izstrādes pakalpojumam cenu aptaujas “A.Upīša Skrīveru vidusskolas teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde” Id.Nr. AIZKR/SPP/21/13  ietvaros. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 1.oktobra plkst. 11:00.
  Nolikums. Darba uzdevums. Tāmes veidlapa. Laukuma projekta skice.
 • Skrīveru pagasta pārvalde aicina piegādātājus iesniegt piedāvājumus būvdarbiem cenu aptaujas “Skrīveru kultūras centra lietus ūdeņu sistēmas izbūve” Id.Nr. AIZKR/SPP/21/12  ietvaros. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 27.septembrim plkst. 11:00. Nolikums. Pielikums Nr.3.
 • Skrīveru pagasta pārvalde aicina piegādātājus iesniegt piedāvājumus cenu aptaujas ietvaros  “Inženiertīklu mezglu un ventilācijas iekārtu pārbaude Skrīveru PII “Sprīdītis””. Identifikācijas Nr. AIZKR/SPP/21/6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 15.septembrim plkst. 11:00.
  Pielikumā nolikums ar pielikumiem.
 • Skrīveru pagasta pārvalde aicina piegādātājus iesniegt piedāvājumus cenu aptaujas ietvaros  “Velo trases tehniskā projekta izstrāde” Identifikācijas Nr. IZKR/SPP/21/3. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 11.augusta plkst. 11:00.
  Pielikumā nolikums ar pielikumu Nr.1 , pielikums Nr.2 (darba uzdevums), pielikums Nr.3 un pielikums Nr.4.
 • Skrīveru pagasta pārvalde aicina iesniegt cenu piedāvājumus tirgus izpētes Nr.SND1.2.-3.4/66 “Atpūtas krēslu un atkritumu urnu piegāde un uzstādīšana” ietvaros. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 26. jūlijam, plkst. 12:00.
  Nolikums ar pielikumu.
 • Skrīveru novada dome izsludina cenu aptauju par Andreja Upīša ielas p.osmā no Sporta līdz Kastaņu ielai, stāvlaukuma un gājēju ietves pie Kultūras centra seguma pārbūves projektēšanas darbiem: “Ielu un laukuma seguma atjaunošanas būvprojektu izstrāde”, identifikācijas Nr. SND 1.2-3.4/70. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 18.jūnija  plkst. 11:00.
  Informācija par cenu aptauju un darba uzdevums pielikumos:

 • Skrīveru novada dome aicina iesniegt cenu piedāvājumus Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izbūves būvuzraudzības darbiem tirgus izpētes “Būvuzraudzības pakalpojums ēkas pārbūvei” ietvaros identifikācijas Nr.SND1.2-3.4/69. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 28.maija plkst.11:00.
  Pielikumā nolikums ar pielikumu.
 • Skrīveru novada dome aicina iesniegt cenu piedāvājumus gaisa kondicionieru piegādei un uzstādīšanai Skrīveru novada sociālā dienesta telpās tirgus izpētes “Gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana” ietvaros identifikācijas Nr.SND1.2-3.4/60. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 28.maija plkst.11:00.
  Pielikumā nolikums ar pielikumu.
 • Skrīveru novada dome aicina iesniegt cenu piedāvājumus neizmantojamā dūmeņa demontāža saskaņošanas un darbu veikšanai cenu aptaujas “Dūmeņa demontāža” ietvaros. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 25.maija plkst.11:00.
  Pielikumā nolikums ar pielikumu.
 • Skrīveru novada dome izsludina cenu aptauju par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu četru telpu atjaunošanas iecerei. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 13. aprīļa plkst. 12:00.
  Pielikumā informācija par cenu aptauju un darba uzdevums.
  Tehniskā dokumentācija šeit: https://failiem.lv/u/c6nx5jvpe
 • Skrīveru novada dome aicina piegādātājus iesniegt piedāvājumus automašīnas piekabes piegādei tirgus izpētes ietvaros “Automašīnas piekabe” Id.Nr. SND1.2-3.4/58. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 1.aprīlim plkst. 12:00. Nolikums un tehniskais piedāvājums.
 • Skrīveru novada dome šā gada 22. februārī izsludināja iepirkumu speciālā transporta līdzekļa nomai Skrīveru novada p/a SAC “Ziedugravas” vajadzībām, identifikācijas Nr. SND 2021/2.
  Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/52359
 • Skrīveru novada dome šā gada 7.oktobrī izsludināja būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Skrīveru kultūras centra ēkas remontdarbi”, identifikācijas Nr. SND 2020/13.Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/44331Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 21.oktobra plkst.11:00
 • Skrīveru novada dome izsludina tirgus izpēti (cenu aptauju) par būvuzraudzības pakalpojumu šķiroto atkritumu laukuma izbūves darbiem “Būvuzraudzība laukuma izbūves darbiem.”, Id.Nr. SND 1.2-3.4/41.Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumus elektroniski, pa pastu vai personīgi  līdz 2020.gada 17.augusta plkst.11:00Nolikums ar pielikumiem.
 • Skrīveru novada dome atkārtoti izsludina būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Vecās kapsētas ceļa, kapsētas stāvlaukuma un Kalna ielas ceļa seguma uzlabošana ar frēzētā asfalta ieklāšanu un virsmas apstrādi”, identifikācijas Nr. SND 2020/10 Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42944 Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 11.augusta plkst.11:00
 • Skrīveru novada dome aicina iesniegt piedāvājumus tirgus izpētei “Būvuzraudzība Sprīdīša ielas un stāvlaukuma pārbūves darbiem.”, Id.Nr. SND 1.2-3.3/32/TI.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 23.jūlija plkst. 11:00.Pielikumā nolikums ar pielikumiem.
 • Skrīveru novada dome izsludina būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Laukuma izbūve zemes vienībā ar kadastra Nr.32820100121 Skrīveros”, identifikācijas Nr. SND 2020/6Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40472Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 22.jūlija plkst.11:00
 • Skrīveru novada dome izsludina būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Vecās kapsētas ceļa, kapsētas stāvlaukuma un Kalna ielas ceļa seguma uzlabošana ar frēzētā asfalta ieklāšanu un virsmas apstrādi”, identifikācijas Nr. SND 2020/8Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41257Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 20.jūlija plkst.11:00

Rezultāts: Iepirkums pārtraukts, jo nav saņemts neviens piedāvājums.