Skrīveru novada investīciju plāna 2019. – 2021. gadam aktualizācija (2021. gada oktobris)
Skrīveru novada investīciju plāna 2019. – 2021. gadam aktualizācija (2021.)
Skrīveru novada investīciju plāna 2019. – 2021. gadam aktualizācija (2020.)
Skrīveru novada investīciju plāns 2019. – 2021.gadam
Investīciju plāna 2016-2018 aktualizācija
Skrīveru novada investīciju plāns 2016 – 2018
Skrīveru novada attīstības programma 2014–2020 2. daļa
Skrīveru novada attīstības programma 2014–2020 1. daļa
Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam