Dokumenta nosaukumsPieņemšanas datums
Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” nolikums30.04.2015 ar 29.08.2019 grozījumiem
Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” iekšējās kārtības noteikumi 22.05.2017
Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” darba kārtības noteikumi 11.03.2020
Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” telpās un teritorijā 31.07.2020
Kārtība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība izglītības iestādē21.08.2015
Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība izglītības iestādē01.02.2016
Kārtība, kā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos01.02.2016
Izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas un individuāla izglītības programmas apguves plāna īstenošanas kārtība Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”01.10.2020
Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu pašvaldības izglītības iestādēs23.01.2020