Skrīveru novada pašvaldības konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” nolikums (konsolidēts)2019/09/03
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikums2019/09/03
Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” nolikums2019/09/03
Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikums2019/01/03
Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes “SAULĒNI” nolikums2018/07/20
Skrīveru novada sociālā dienesta nolikums (konsolidēts)2018/06/12
Skrīveru novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums2018/05/10
Skrīveru novada bāriņtiesas nolikums (konsolidēts)2018/02/14
Skrīveru novada pašvaldības iepirkumu komisiju nolikums2017/11/06
Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2017/06/09
Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2019/09/26
Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2020/11/26
Skrīveru novada pašvaldības nolikums (konsolidēts)2020/11/26
Skrīveru novada pašvaldības konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” nolikums2017/05/13
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2017/05/09
Grozījumi Skrīveru novada bāriņtiesas nolikumā2017/02/15
Sporta laureāts 20162016/12/06
Skrīveru novada domes Administratīvās komisijas nolikums2020/06/25
Skrīveru novada pašvaldības konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” nolikums2016/06/06
Skrīveru novada pašvaldības konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” nolikuma projekts2016/05/06
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2016/02/11
Komsijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā2016/02/10
Skrīveru novada medību koordinācijas komisijas nolikums2015/09/14
Skrīveru novada pašvaldības nolikums (konsolidēts)2015/07/31
Atklāta konkursa nolikums uz Skrīveru sociālā dienesta vadītāja amatu2015/02/20
Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” nolikums2015/02/03
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikums, konsolidēts2014/10/22
Skrīveru novada Pašvaldības policijas reglaments2014/06/12
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas nolikums (konsolidēts)2013/08/18
Sociālo jautājumu komitejas nolikums (konsolidēts)2013/08/18
Finanšu un tautsaimniecības komitejas nolikums (konsolidēts)2013/08/18
Skrīveru dienas aprūpes centra reglaments2013/06/25
Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikums (konsolidēts)2013/02/05
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikums2012/06/25
Pedagogu atlases nolikums (konsolidēts)2011/09/08
Skrīveru nov. pašvaldības administrācijas vides attīstības un saimnieciskās nod. reglaments2011/04/20
Skrīveru nov. pašvaldības administrācijas finanšu un grāmatvedības nod. reglaments2011/04/20
Skrīveru novada domes administratīvās komisijas nolikums2011/04/20
Skrīveru nov. pašvaldības administrācijas dzimtsarakstu nod. reglaments2011/04/20
Skrīveru nov. pašvaldības administrācijas lietvedības nod. reglaments2011/04/20
Iestādes “Skrīveru novada pašvaldības administrācija” nolikums2011/04/20
Skrīveru novada bāriņtiesas nolikums2011/04/20
Skrīveru kultūras centra nolikums2011/04/20
Pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” nolikums2011/04/20
Skrīveru sociālā dienesta nolikums2011/04/20
Skrīveru bērnu bibliotēkas nolikums2011/04/20
Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas nolikums2011/04/20
Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikums2011/04/20
Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikums2011/04/20