jauns 110
Adrese:Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV 5125
Tālrunis:65163703
Fakss:65163704
E-pasts:socdienests@skriveri.lv

Skrīveru sociālā dienesta Nolikums

Skrīveru sociālajam dienestam ir noteikts šāds darba laiks:

Pirmdien08.00–13.00, 14.00-18.00
Otrdien, Trešdien, Ceturtdien08.00–13.00, 14.00-17.00
Piektdien08.00–15.00

 Skrīveru sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena9.00 – 13.00    14.00 – 18.00
Otrdiena9.00 – 13.00    14.00 – 16.00
Trešdiena
Ceturtdiena9.00 – 13.00
Piektdiena9.00 – 13.00

Sociālā dienesta darbinieku kontaktinformācija:

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pastsKab.Pieņemšanas laiks
VadītājaJekaterina Bezdežska29398925 jekaterina.bezdezska@skriveri.lv6.kab.
Vecākā sociālā darbinieceGita Melne65163703, 26801610Gita.Melne@skriveri.lv4.kab.Skat. apmeklētāju pieņemšanas laiku
Sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiemGundega Kalēja65163701, 29377964Gundega.Kaleja@skriveri.lv2.kab.Skat. apmeklētāju pieņemšanas laiku
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniemEdīte Zemeša65163702, 28639352Edite.Zemesa@skriveri.lv1.kab.Skat. apmeklētāju pieņemšanas laiku
Sociālais pedagogs7.kab.Pirmdien 14-18 Piektdien 11-13
AprūpētājaLigita Maņkova651637005.kab.

Vēsture

Pasaulē sociālā palīdzība pazīstama jau kristietības pirmajos gadsimtos un par sociālā darba kā profesijas, kā arī sociālo darbinieku profesionālās apmācības pirmsākumiem var runāt, sākot ar 19.gadsimta beigām. Latvijā sociālais darbs kā profesija ienāca 20.gadsimta 90.gados

Padomju valdības laikos, tāpat kā visur Latvijā, arī Skrīveru pašvaldībā sociālā darba funkcijas izpildīja Komunistiskās partijas, arodbiedrību pārstāvji un darba kolektīvi. Sociālo aprūpi nodrošināja sociālās aprūpes institūcijās. Tolaik sabiedrībai tika uzspiests uzskats, viss ir kārtībā, nekādu sociālu problēmu nav. Pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās Skrīveru pašvaldībā ar materiālās palīdzības sniegšanu nodarbojās lietvede, kuras pienākumos bija apzināt daudzbērnu ģimenes, lai varētu izsniegt, piemēram, izziņas desu iegādei, kā arī sniegt materiālu palīdzību ārkārtas situācijā nonākušām ģimenēm.

1994.gada 1.janvārī Skrīveru pašvaldībā darbu uzsāka pirmā sociālās aprūpes inspektore. Tā kā tolaik nebija likumdošanas šajā jomā un nevienam nebija īsti skaidrs, kas jādara sociālajam darbiniekam, tad viņas darbs aprobežojās ar dzīvokļu pabalstu piešķiršanu, pamatojoties uz MK 1993.gada 18.novembra ieteikumiem dzīvokļa pabalsta piešķiršanai trūcīgām ģimenēm, valsts pārskaitīto naudas līdzekļu sadali dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem) un aprūpes mājā organizēšanu. 1994.gadā ar aprūpi mājās tika nodrošinātas 8 personas.

2003.gads iezīmējās ar ievērojamām izmaiņām sociālajā jomā Skrīveros. Pašvaldība iegādājās ēkas daļu pagasta centrā ar nolūku tajā izvietot sociālo dienestu un nodrošināt, ka šeit ir vienuviet pieejami pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi dzīvesvietā un sociālā palīdzība. 2003.gada 30.oktobrī Skrīveru pagasta padome pieņēma lēmumu par sociālā dienesta izveidošanu.

2004.gadā tika izstrādāts ēkas Stacijas laukumā 3 tehniskās renovācijas projekts, pašvaldība pieprasīja un saņēma aizdevumu Valsts kasē nepieciešamo līdzekļu piesaistei, kā arī tika atbalstīts pašvaldības izstrādātais Valsts investīciju projekts „Skrīveru pagasta sociālā centra ēkas renovācija”. 2005.gada februārī ēka pēc renovācijas tika nodota ekspluatācijā.

2012.gadā ar Eiropas Savienības finansējuma palīdzību tika renovēta Skrīveru dienas aprūpes centra ēka, 2012.gada 18.maijā notika tās atklāšana.

Struktūra

Sociālajā dienestā darbinieki ir specializējušies, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību mazaizsargātajām sociālajām grupām: sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem, sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem, sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām. Lai uzlabotu sadarbību ar pašvaldības izglītības iestādēm un palīdzētu bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rodas izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās, sociālajā dienestā ir sociālais pedagogs.

Sociālajam dienestam ir struktūrvienība – Skrīveru dienas aprūpes centrs.

Uzdevumi

Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katra pašvaldība izveido pašvaldības iestādi — sociālo dienestu.

Sociālā dienesta uzdevumi:

  1. veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
  2. sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
  3. novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
  4. noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
  5. sniegt sociālo palīdzību;
  6. administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
  7. novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
  8. izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
  9. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.