1.Saistošo noteikumu Nr . 2 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 1. pielikums2018/11/13
2.Grozījumi 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”2018/11/13
3.Saistošo noteikumu Nr .2 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 1. pielikums2018/08/09
4.Grozījumi 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”2018/08/09
5.Saistošo noteikumu Nr.2 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 1.pielikums2018/06/12
6.Grozījumi Skrīveru novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”2018/06/12
7.Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” (1. pielikums)2018/04/09
8.Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”2018/04/09
9.PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM2018/02/06
10.Paskaidrojuma raksts par Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžetu2018/02/06
11.Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžeta 1. pielikums2018/02/06
12.Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžeta 2. pielikums2018/02/06
13.Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžeta 3. pielikums2018/02/06
14.Grozījumi Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”2018/01/05
15.Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 1.pielikums2018/01/05
16.Grozījumi Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”2017/12/04
17.Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 1.pielikums2017/12/04
18.GROZĪJUMI SKRĪVERU NOVADA DOMES 2017.GADA 26.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1 „PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM”2017/11/06
19.Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 1.pielikums2017/11/06
20.Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 2.pielikums2017/11/06
21.GROZĪJUMI SKRĪVERU NOVADA DOMES 2017.GADA 26.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1 „PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM”2017/09/13
22.Skrīveru novada pašvaldības 2017. gada budžeta 1. pielikums2017/09/13
23.Skrīveru novada pašvaldības 2017. gada budžeta 2. pielikums2017/09/13
24.GROZĪJUMI SKRĪVERU NOVADA DOMES 2017.GADA 26.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1 „PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM”2017/06/14
25.Grozījumi Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 1.pielikumā2017/06/14
26.Grozījumi Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 4.pielikumā2017/06/14
27.PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM2017/02/01
28.Paskaidrojuma raksts par Skrīveru novada pašvaldības 2017. gada budžetu2017/02/01
29.Skrīveru novada pašvaldības 2017. gada budžeta 1. pielikums2017/02/01
30.Skrīveru novada pašvaldības 2017. gada budžeta 2. pielikums2017/02/01
31.Skrīveru novada pašvaldības 2017. gada budžeta 3. pielikums2017/02/01
32.GROZĪJUMI 2016.GADA 28.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3 „PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM”2017/01/11
33.Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 1.pielikumā2017/01/11
34.Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 2.pielikumā2017/01/11
35.GROZĪJUMI 2016.GADA 28.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3 „PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM”2016/10/31
36.Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 1.pielikumā2016/10/31
37.Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 1. pielikuma grozījumi2016/09/07
38.Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”2016/09/07
39.Grozījumi Skrīveru novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”2016/04/26
40.Grozījumi Skrīveru novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” pielikumā Nr. 12016/04/26
41.Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016. gadam2016/02/11
42.Skrīveru novada pašvaldības 2016. gada budžeta 1. pielikums2016/02/11
43.Skrīveru novada pašvaldības 2016. gada budžeta 2. pielikums2016/02/11
44.Skrīveru novada pašvaldības 2016. gada budžeta 3. pielikums2016/02/11
45.Paskaidrojuma raksts par Skrīveru novada pašvaldības 2016. gada budžetu2016/02/11
46.Grozījumi 2015.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (29.11.2015.)2015/12/04
47.1. pielikums grozījumiem 2015.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (29.11.2015.)2015/12/04
48.Grozījumi 2015.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (29.10.2015.)2015/11/03
49.1. pielikums grozījumiem 2015.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (29.10.2015.)2015/11/03
50.Grozījumi 2015.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (27.08.2015.)2015/09/04
51.1. pielikums grozījumiem 2015.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (27.08.2015.)2015/09/04
52.2. pielikums grozījumiem 2015.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (27.08.2015.)2015/09/04
53.4. pielikums grozījumiem 2015.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (27.08.2015.)2015/09/04
54.GROZĪJUMI 2015. GADA 16. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.1 „PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2015. GADAM”2015/05/05
55.Skrīveru novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumi, 1. pielikuma grozījumi2015/05/05
56.GROZĪJUMI 2015. GADA 16. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.1 „PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2015. GADAM”2015/03/30
57.PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2015. GADAM2015/02/26
58.Skrīveru novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumi, 1. pielikums2015/02/26
59.Skrīveru novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumi, 2. pielikums2015/02/26
60.Skrīveru novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumi, 3. pielikums2015/02/26
61.Paskaidrojuma raksts par Skrīveru novada pašvaldības 2015. gada budžetu2015/02/26
62.1.pielikums 2014.gada 30. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 grozīts ar 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.152014/09/11
63.Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”2014/09/11
64.2. pielikums 2014. gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3 grozīts ar 29.05.2014. pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.82014/06/04
65.1.pielikums 2014.gada 30. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 grozīts ar 29.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 82014/06/04
66.Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” (Nr. 8 no 29.05.2014.)2014/06/04
67.2. Pielikums Skrīveru novada domes 2014.gada 30.janvāra sēdes lēmumam Nr.18 Par budžeta izpildi 2013.gadā2014/02/11
68.1. Pielikums Skrīveru novada domes 2014.gada 30.janvāra sēdes lēmumam Nr.18 Par budžeta izpildi 2013.gadā2014/02/11
69.Par Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi2014/02/11
70.3. Pielikums 2014.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 Skrīveru novada pašvaldības saistības2014/02/05
71.2. pielikums 2014. gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3 SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS2014/02/05
72.1. pielikums 2014. gada 30. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3 SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI2014/02/05
73.PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETU2014/02/05
74.Saistošie noteikumi Nr.3 no 2014.g. 30.janvāra Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2014.gadam2014/02/05
75.1. pielikums 2013.gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 Grozīts ar 27.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 202014/01/02
76.Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”2014/01/02
77.1.pielikums 2013.gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 Grozīts ar 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 182013/12/28
78.2. pielikums 2013. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1, Grozīts ar 29.08.2013. pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 82013/09/06
79.1.pielikums 2013.gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1, Grozīts ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 82013/09/06
80.Grozījumi 2013. gada 31. janvāra saist. not. Nr. 1 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” 2013. g. 30. maijā (ar pielikumiem)2013/06/10
81.Grozījumi 2013. gada 31. janvāra saist. not. Nr. 1 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” 2013. gada 28. martā 1. pielikums2013/04/07
82.Grozījumi 2013. gada 31. janvāra saist. not. Nr. 1 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” 2013. gada 28. martā2013/04/07
83.3. pielikums 2013. gada 31. janvāra saist. not. “Par Skrīveru novad pašvaldības budžetu 2013. gadam”2013/02/11
84.2. pielikums 2013. gada 31. janvāra saist. not. “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”2013/02/11
85.1. pielikums 2013. gada 31. janvāra saist. not. “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”2013/02/11
86.Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013. gadam2013/02/11
87.Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saist. not. Nr. 3 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” 2012. gada 20. decembrī2013/01/29
88.Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” 29. novembrī2012/12/04
89.Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” 29. oktobrī2012/12/04
90.Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” 27. septembrī2012/12/04
91.Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” 2012. g. 26. jūlijā2012/08/01
92.Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” 2012. g. 31. maijā2012/06/25
93.Grozījumi 2012.gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” 2012. g. 28. apr.2012/05/15
94.Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” 2012. g. 29. martā2012/04/13
95.Skrīveru novada pašvaldības 2012. gada budžeta 1. pielikums2012/02/20
96.Skrīveru novada pašvaldības 2012. gada budžeta 2. pielikums2012/02/20
97.Skrīveru novada pašvaldības 2012. gada budžeta 3. pielikums2012/02/20
98.Skrīveru novada pašvaldības budžets 2012. g.2012/02/20
99.Grozījumi 2011. g. 24. februāra saist. not. Nr. 4 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011. gadam” 2011. g. 22. decembrī2012/01/05
100.Grozījumi 2011. g. 24. februāra saist. not. Nr. 4 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011. gadam” 2011. g. 24. nov. Nr. 152011/12/08
101.Grozījumi 2011. g. 24. februāra saist. noteikumos Nr. 4 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011. gadam” 2011. g. 27. oktobrī Nr. 13.2011/11/07
102.Grozījumi 2011. g. 24. februāra saist. not. Nr. 4 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011. gadam” 2011. g. 29. sept. Nr. 72011/10/21
103.Grozījumi 2011. g. 24. februāra saist. not. Nr.4 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011. g.” 2011. g. 25. augustā Nr. 112011/09/08
104.Skrīveru novada pašvaldības 2012. gada budžeta 1. pielikums2011/07/20
105.Skrīveru novada pašvaldības 2011. g. budžeta 3. pielikums2011/05/05
106.Skrīveru novada pašvaldības 2011. g. budžeta 2. pielikums2011/05/05
107.Skrīveru novada pašvaldības 2011. g. budžeta 1. pielikums2011/05/05
108.Skrīveru novada pašvaldības budžets 2011. g.2011/05/05