Saksofona spēle

Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:
Saksofona spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Saksofona spēles skolotājs: Ziedonis Puķītis


Trompetes spēle

Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:
Trompetes spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Trompetes spēles skolotājs: Ziedonis Puķītis


Eifonija spēle

Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:
Eifonija spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Eifonija spēles skolotājs: Ziedonis Puķītis


Trombona spēle

Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:
Trombona spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Trombona spēles skolotājs: Ziedonis Puķītis


Flautas spēle

Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:
Flautas spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Flautas spēles skolotāja: Dzidra Stabiņa


Vijoles spēle

Mācību ilgums:
Programmā 20V – 8 gadi (1.-8. klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Mācību priekšmeti:
Vijoles spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Vijoles spēles skolotāja: Paula Kronentāle


Klavierspēle

Mācību ilgums:
Programmā 20V – 8 gadi (1.-8. klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Mācību priekšmeti:
Klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana

Klavierspēles skolotājas: Evija Cepure, Svetlana Timerkana, Silvija Cīrule, Ineta Balode, Indra Grietena
Programmas vadītāja: Evija Cepure


Akordeona spēle

Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Mācību priekšmeti:
Akordeona spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Akordeona spēles skolotājas: Madara Ecētāja, Marita Karpa, Marita Vaivode


Ģitāras spēle

Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:
Ģitāras spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana


Vizuāli plastiskās māksla

Mācību ilgums:
Programmā 20V – 7 gadi (1.-7. klase; iespēja turpināt mācības 8. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Mācību priekšmeti:
Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, darbs materiālā, veidošana

Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolotājas: Inga Melne, Velga Klints, Daina Sarkanbārde, Andris Džiguns
Programmas vadītāja: Inga Melne