Skrīveru novada domes priekšsēdētājs- Andris Zālītis

Ievēlēts: 2017. gada pašvaldību vēlēšanās no vēlētāju apvienības „Mēs Skrīveriem”
Darbojas: Skrīveru novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejā, ir tās vadītājs, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē un Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas komitejā

Dzīvesgājums

Andris Zālītis ir dzimis skrīverietis 1968.gada 12.maijā. 1986.gadā absolvējis tagadējo Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu. 2005.gadā beidzis Biznesa augstskolu „Turība’’ un ieguvis jurista palīga kvalifikāciju. Obligātā karadienesta ietvaros divus gadus pavadījis Čehoslovākijā. Profesionālā darbība saistīta ar būvniecību un mežistrādi.
Pirmo reizi par Skrīveru novada domes deputātu ievēlēts 2009.gadā un darbojies Sociālo jautājumu komitejā un Finanšu un tautsaimniecības komitejā. 2013. gadā pašvaldības domes vēlēšanās ievēlēts par deputātu no vēlētāju apvienības „Mēs Skrīveriem” saraksta. 2013. gada 18. jūnijā ievēlēts par Skrīveru novada domes priekšsēdētāju. 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlēts no vēlētāju apvienības „Mēs Skrīveriem” saraksta. 2017. gada 20. jūnijā atkārtoti ievēlēts par Skrīveru novada domes priekšsēdētāju.
Kopā ar dzīvesbiedri Vēsmu audzina divas meitas Esteri un Patrīciju.
Hobiji: ūdenstūrisms, medības.