Adrese:Daugavas iela 85, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125
Tālrunis:65197577
Fakss:65197577
Mājaslapa:www.smms.lv

Direktore: Iveta Biķerniece

Mob.t. 29493955,

e-pasts: mmskola@skriveri.lv; iveta.bikerniece@skriveri.lv

Pieņemšanas laiks- otrdienās pl. 16.00-18.00

Direktores vietniece: Marita Vaivode

Mob.t. 26424118,

e-pasts maritavaivode@inbox.lv

Pieņemšanas laiks – ceturtdienās pl.13.00-14.00

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola ir Skrīveru novada Domes dibināta izglītības iestāde. Skola dibināta 1989. gada 4. maijā. Sākumā kā Skrīveru mūzikas skola.  Izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla tika pievienota 2005. gada 1. septembrī . Skola iegūst nosaukumu  Skrīveru Mūzikas un  mākslas skola.

Skolā strādā 16 pedagogi. Mūzikas programmā –12 pedagogi, mākslas programmā 4 pedagogi.

MMS darba plāns 2021./2022. mācību gada I semestrim

MMS darba plāns 2020./2021. mācību gada 2. semestrim

MMS darba plāns 2020./2021. mācību gadam

MMS pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.

MMS attīstības plāns 2015.-2019.gadam

MMS pašnovērtējuma ziņojums 2017./2018.mācību g.

MMS pašnovērtējuma ziņojums 2018./2019.m.g.

MMS Pašnovertējums akreditācijai 2018

MMS NOLIKUMS 11-2018 konsolidēts

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 2018

DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 2018

Kārtība, kādā tiek īstenotas attālinātās mācības Skrīveru MMS

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības