IESNIEGUMS par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu

IESNIEGUMS Koku ciršanai ārpus meža

IESNIEGUMS Tirdzniecības atļaujas saņemšanai

AKTIVITĀTES pieteikuma veidlapa

AKTIVITĀTES atskaites forma

IESNIEGUMS NĪ nodokļa atvieglojumiem politiski represētām personām

IESNIEGUMS LIZ darījumiem juridiskām personām

IESNIEGUMS LIZ darījumiem fiziskām personām

IESNIEGUMS ziņu anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu

IESNIEGUMS reklāmas izvietošanai

IESNIEGUMS par pirmpirkuma tiesībām

IESNIEGUMS bērna dzimšanas pabalsta saņemšanai

IESNIEGUMS NĪ nodokļa atvieglojumiem maznodrošinātai personai

IESNIEGUMS medijamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

IESNIEGUMS elektroniskai NĪ nodokļa paziņojuma nosūtīšanai

PIETEIKUMS bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības iestādē

IESNIEGUMS par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē