Aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,
 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

uztura speciālistu/-i (uz nenoteiktu laiku)

(0,5 amata vienības ar tai noteiktu amata algu 365-392 EUR)

Prasības:

 • Atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai ārstniecības personu reģistrs.

Pamatpienākumi:

 • SAC klientu veselības stāvoklim atbilstošu ēdienkaršu sagatavošana,
 • SAC klientu ēdināšanas uzraudzība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu – SAC “Ziedugravas”, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125 vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


Aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,
 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

pavāru/-i (uz nenoteiktu laiku)
(summētais darba laiks, stundas tarifa likme no 4.1871 EUR/st., līdz 4.3245 EUR/st.)

Prasības:

 • Amatam atbilstoša profesionālā kvalifikācija.

Pamatpienākumi:

 • ēdienu gatavošana pēc sastādītajām receptūrām un tehnoloģiskajām kartēm,
 • savas maiņas darba organizēšana,
 • kvalitātes kontrole.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu – SAC “Ziedugravas”, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125 vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
(reģ.Nr. 40900016456) ar 01.09.2022.

aicina darbā uz nenoteiktu laiku
latviešu valodas un literatūras skolotāju 5.-12.klasēm
(viena likme), darba alga no EUR 965 par likmi (pirms nodokļu nomaksas).

Prasības:

– izglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

– obligātā veselības pārbaude.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un CV, līdz 2022.gada 18.marta plkst. 17.00:

– uz e-pastu admin@auv.skriveri.lv, vai

– pa pastu Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV 5125, vai

– personīgi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: +371 29105065.


Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
(reģ.Nr. 40900016456)

ar 01.09.2022. aicina darbā uz nenoteiktu laiku sākumskolas skolotāju
(viena likme, 1.klase), darba alga no EUR 965 par likmi (pirms nodokļu nomaksas).

Prasības:

– izglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

– obligātā veselības pārbaude.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un CV, līdz 2022.gada 18.marta plkst. 17.00:

– uz e-pastu admin@auv.skriveri.lv, vai,

– pa pastu Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV 5125, vai

– personīgi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: +371 29105065.


Aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,
 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

 Aprūpētājas/-us (uz nenoteiktu laiku)

summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi no 3.1179 līdz 3.2852 EUR/st.

Prasības:

 • profesionālā kvalifikācija “Aprūpētājs” (iespējama apmācība uz vietas)
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
 • augsta stresa noturība, aprūpējot klientus ar  dažāda veida traucējumiem
 • spēja ievērot ētikas normas, konfidencialitāti un savas darbības kompetences robežas

Iesniedzamie dokumenti:

 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV)
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


Aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,
 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

medicīnas māsu (uz nenoteiktu laiku),

summētais darba laiks ar normālajam darba laikam atbilstošu stundu skaitu,

stundas tarifa likme no 4.3603 līdz 4.6231 EUR/st.

Prasības:

 • apliecinājums strādāt profesijā – persona reģistrēta ārstniecības personu reģistrā

Galvenie darba pienākumi:

 • SAC klientu medicīniskā aprūpe;
 • medikamentu ikdienas izsniegšana klientiem;
 • klientu pavadīšana uz ārstniecības iestādēm

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule;
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,
aicina pieteikties
labiekārtošanas strādnieka amatam

darba alga mēnesī no 549,00 līdz 625,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule ar īsu iepriekšējā darba pieredzes aprakstu:
 • izglītības dokumenta kopija.

Pretendentus lūdzam dokumentus  iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 26444662