Skrīveru Skeitparka lietošanas noteikumi29/10/2020
Kārtība, kādā prēmē Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnus par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un sacensībās 28/05/2020
Skrīveru novada pašvaldības Fizisko personu datu apstrādes noteikumi2018/02/20
Skrīveru novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika2018/02/20
Noteikumi par Skrīveru novada pašvaldības budžeta plānošanu2017/11/07
Skrīveru novada investīciju plāns 2016 – 20182016/07/12
Skrīveru novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi2016/07/12
Par Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu novada iedzīvotāju aktivitāšu atbalstīšanai (konsolidēts)2016/06/22
Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība2016/06/22
Portāla www.skriveri.lv lietošanas noteikumi2016/02/11
Noteikumi par Skrīveru novada pašvaldības budžeta plānošanu (konsolidēti)2015/11/17
Noteikumi par starpinstitucionālo sadarbību Skrīveru novada pašvaldībā bērnu tiesību aizsardzības jomā2015/11/17
Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldībā2015/11/17
Skrīveru novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība2014/10/15
Noteikumi par Skrīveru novada pašvaldības budžeta plānošanu2014/10/14
DATORU, INTERNETA UN VISPĀRPIEEJAMO ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS RESURSU PUBLISKAS IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU BIBLIOTĒKĀ2014/04/30
DATORU, INTERNETA UN VISPĀRPIEEJAMO ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS RESURSU PUBLISKAS IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA SKRĪVERU BĒRNU BIBLIOTĒKĀ2014/04/30
ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI2020/08/27
SKRĪVERU BĒRNU BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI2020/08/27
Grozījumi Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumos2014/02/11
Kārtība, kādā izmaksā stipendijas Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem2014/02/11
Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība2013/12/11
Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm2013/06/10
Skrīveru novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumi2013/04/14
Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumi2013/04/14
Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu līdzfinansējumu2013/02/05
Dokumentu aprites kārtība Skrīveru novada pašvaldībā2012/10/16
Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par skolēna uzņemšanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā2012/10/15
Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi Nr, 1-19/12011/11/20
Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogiem2011/11/20