SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS (konsolidēts)
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums” (pieņemti 11.2020.)
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums” (pieņemti 09.2019.)
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums” (pieņemti 06.2017.)
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums” (pieņemti 01.2016.)
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums (pieņemti 04.2014)
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums” (pieņemti 07.2013.)
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums” (pieņemti 01.2011.)
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums” (pieņemti 03.2010.)
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums” (pieņemti 01.2010.)
SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS
SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA
SKRĪVERU PAŠVALDĪBAS ĒTIKAS KODEKSS