Skrīveru novada pašvaldības administrācija

Adrese:Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:65197747
Fakss:65197747
E-pasts:dome@skriveri.lv

Skrīveru novada bāriņtiesa

Adrese:Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis:65197276
Fakss:65197747
E-pasts:barintiesa@skriveri.lv

Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaļa

Adrese:Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis:65197747, 26593472
Fakss:65197747
E-pasts:dzimtsaraksti@skriveri.lv

Sociālais dienests

Adrese:Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125
Tālrunis:65163703
Fakss:65163704
E-pasts:socdienests@skriveri.lv

Dienas aprūpes centrs

Adrese:“Sapņi”, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:25713099
E-pasts:dienascentrs@skriveri.lv

Aprūpes centrs Ziedugravas

Adrese:“Ziedugravas”, Ziedugravas, Skrīveru novads, LV–5125
Tālrunis:65197514; 26421535
Fakss:65163711
E-pasts:scacentrs@tvnet.lv; info@sacziedugravas.lv
 Mājaslapa: www.sacziedugravas.lv

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Adrese:Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:65197626, 27875376
Fakss:65197626
E-pasts:admin@auv.skriveri.lv
Mājaslapa:www.auv.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

Adrese:Sprīdīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:65197189
Fakss:65197542
E-pasts:spriditis@skriveri.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulēni”

Adrese:“Zemkopības institūts 15”, Zemkopības institūts, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:65197533
Fakss:65197626
E-pasts:sauleni@skriveri.lv

Mūzikas un mākslas skola

Adrese:Daugavas iela 85, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:65197577
Fakss:65197577
E-pasts: mmskola@skriveri.lv
Mājaslapa:www.smms.lv

Kultūras centrs

Adrese:A. Upīša ielā 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125
Tālrunis:65197244
Fakss:65197244
E-pasts:baiba.dronka@skriveri.lv

Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka

Adrese:Andreja Upīša ielā 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:65197460, 29257448
E-pasts:aubiblioteka@skriveri.lv, kristine.vilsone@skriveri.lv

Skrīveru bērnu bibliotēka

Adrese:Andreja Upīša ielā 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:65197459
Fakss:65197460
E-pasts:sandra.trakina@skriveri.lv

Andreja Upīša muzejs

Adrese:Daugavas iela 58, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis:65197221, 29496725
E-pasts:upits@memorialiemuzeji.lv

SIA “Skrīveru saimnieks”

Adrese:Daugavas iela 37, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:65197383
Fakss:65197983
E-pasts:saimnieks@skriveri.lv