Bezmaksas pakalpojumi:

  • brīvpieejas krājums
  • lasītava ar periodiskajiem izdevumiem un uzziņu literatūru
  • bezmaksas pieeja interneta resursiem un bezvadu internetam
  • abonētās datu bāzes LETONIKA, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
  • 5 datorizētas lietotāju darba vietas
  • bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
  • SBA pakalpojumi
  • grāmatu un lasīšanas un popularizēšanas pasākumi

Maksas pakalpojumi:

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN*
(euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
1.Melnbaltu kopiju izgatavošana / drukāšana
1.1.Teksts
1.1.1.A4 formāts viena puse 1 lappuse0,110,020,13
1.1.2.A4 formāts abas puses 1 lapa0,140,030,17
1.1.3.A3 formāts viena puse 1 lappuse0,150,030,18
1.1.4.A3 formāts abas puses 1 lapa0,200,040,24
1.2.Attēls vai tumšs fons
1.2.1.A4 formāts viena puse1 lappuse0,220,050,27
1.2.3.A3 formāts viena puse1 lappuse0,300,060,36
2.Krāsainu kopiju izgatavošana / drukāšana
2.1.Teksts
2.1.1.A4 formāts viena puse1 lappuse0,220,050,27
2.1.2.A4 formāts abas puses1 lapa0,400,080,48
2.2.Attēls vai krāsains fons
2.2.1.A4 formāts (līdz 25% noklājums)1 lappuse0,440,090,53
2.2.2.A4 formāts (līdz 50% noklājums)1 lappuse0,880,181,06
2.2.3.A4 formāts (līdz 75% noklājums)1 lappuse1,320,281,60
2.2.4.A4 formāts (līdz 100% noklājums)1 lappuse1,76

 

 

 

0,372,13
3.Skenēšana1 lapa0,200,040,24

Piezīme. Ja maksas pakalpojumam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli vai piemēro samazināto nodokļa likmi, cenrādī pie attiecīgā maksas pakalpojuma izdara atbilstošu atsauci un piezīmēs norāda Pievienotās vērtības nodokļa likuma attiecīgo pantu un tā daļu.

*Bibliotēku krājumos esošajai informācijai publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumiem PVN nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta “e” apakšpunktu.