Par transportlīdzekļa VW Transporter pārdošanu par brīvu cenu

Par zemes vienības nomas tiesību izsoli Izsole nav notikusi pretendentu trūkuma dēļ.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu

Par zemes nomas tiesību izsoli.

Par nekustamo īpašumu “Stirnas – 1” un “Stirnas – 3” izsoli. Izsole noslēgusies.

Par zemes vienības nomas tiesību izsoli  – Izsole notikusi, noslēgts līgums.

Par zemes vienību nomas tiesību izsoli – Izsole notikusi, nomas tiesības nosolītas zemes vienībām “Irbju lauks” 10 ha, 2ha, “Zvejnieku ganības” 7,4 ha. Līgumi noslēgti.

Par zemes vienību nomas tiesību izsoli – Izsole nav notikusi.

Par meža cirsmu izsoli – Izsole notikusi. Nosolītas meža cirsmas “Dravnieku mežs”, “Bundze”. Līgumi noslēgti.

Par meža cirsmu izsoli  – Izsole notikusi.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 15A izsoli – Izsole notikusi. Līgums noslēgts.

Nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 15A izsoles noteikumi

Par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļas – nogabala Nr.12 nomas tiesību izsoli

Par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļas – nogabala Nr.10 nomas tiesību izsoli

Skrīveru novada pašvaldībai piederošas automašīnas Suzuki Grand Vitara izsoles noteikumi

Par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļas – ielu tirdzniecības vietas “Zaļās zemes tirdziņš” izsoles rezultātiem

Par telpasDaugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma ziedu ielā 20 izsoli

Par nekustamā īpašuma ziedu ielā 20A izsoli

Par telpas Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Par kustamās mantas pārdošanu

Par dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 izsoli

Par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem Daugavas 88a

Par zemes gabala Kalna ielā 27 A izsoli

Mutiskā izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums “Zemkopības institūts – 1” -11

16. februārī automašīnas GAZ 53 izsole

Pārdod īpašumu Dīvajas ielā

Mutiskā izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums “Vecviesturi”

Nekustamais īpašums “Vizbuļi”