Andris Zālītis
Darba vieta: Skrīveru novada dome, Skrīveru novada domes priekšsēdētājs;
Zemgales plānošanas reģions, Attīstības padomes loceklis.
Ievēlēts: no vēlētāju apvienības “Mēs Skrīveriem”
Tālrunis: 65197015, 25664454
E-pasts: andris.zalitis@skriveri.lv
Iedzīvotājus pieņem: pirmdienās no plkst. 14 līdz 18 un ceturtdienās no plkst. 8 līdz 13
Darbojas: Finanšu un tautsaimniecības komitejā, ir tās priekšsēdētājs
Iveta Biķerniece
Darba vieta: Skrīveru Mūzikas un māklsas skola, direktore;
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, skolotāja;
Biedrība “Aizkraukles reģionālā tautskola”, padomes priekšsēdētāja.
Ievēlēta: no vēlētāju apvienības „Par diženu novadiņu”
Tālrunis: 29493955, 65197577
E-pasts: iveta.bikerniece@skriveri.lv
Iedzīvotājus pieņem: pārskaitļu mēnešu pirmajā pirmdienā no plkst.17.30 – 18.30 Skrīveru mūzikas un mākslas skolā A.Upīša ielā 1
Darbojas: Finanšu un tautsaimniecības komitejā
Jānis Brokāns
Darba vieta: SIA Vidzemes koka mājas, valdes loceklis;
Biedrība “Varam un Daram”, biedrs.
Ievēlēts: no vēlētāju apvienības „Par diženu novadiņu”
Tālrunis: 29250460
E-pasts: janisVKm@inbox.lv
Darbojas: Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā
Ināra Dika
Darba vieta: Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, matemātikas skolotāja.
Ievēlēta: no vēlētāju apvienības „Mēs Skrīveriem”
Tālrunis: 26111784
E-pasts: inara.dika@inbox.lv
Iedzīvotājus pieņem: mēneša pirmspēdējā otrdienā plkst.15.00-16.00
Darbojas: Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā, un Sociālo jautājumu komitejā
Uldis Dronka
Darba vieta: SIA “Greenpoint”, valdes loceklis.
Ievēlēts: no vēlētāju apvienības ”Zaļās Zemes novads”
Kontakti: 26474460
E-pasts: uldisdro@gmail.com
Iedzīvotājus pieņem: Iepriekš saskaņojot zvanot uz tālruni 26474460
Darbojas: Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Sociālo jautājumu komitejā
Uldis Dzērve
Darba vieta: LU Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, izpilddirektors;
Valsts izglītības satura centrs, eksperts;
Latvijas Handbola federācija, handbola spēļu tiesnesis;
Biedrība „Dzēses tautas deju klubs”, valdes priekšsēdētājs;
SIA „IC DZM”, valdes priekšsēdētājs.
Ievēlēts: no vēlētāju apvienības „Mēs Skrīveriem”
Kontakti: 26523654
E-pasts: uldis.dzerve@lu.lv
Iedzīvotājus pieņem: mēneša pirmspēdējā otrdienā plkst.15.00-16.00
Darbojas: Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā
Sarmīte Jansone
Darba vieta: Skrīveru novada dome, Domes priekšsēdētāja vietniece;
SIA “Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, valdes locekle;
SIA “Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, agronome.
Ievēlēta: no vēlētāju apvienības „Mēs Skrīveriem”
Kontakti: 29173177
E-pasts: sarmitejansone@gmail.com
Iedzīvotājus pieņem: mēneša pirmspēdējā ceturtdienā plkst.14.00-15.00
Darbojas: Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Sociālo jautājumu komitejā
Broņislavs Mačuļskis
Darba vieta: Skrīveru novada dome, Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
Jaunjelgavas vidusskola, Valsts aizsardzības mācības skolotājs.
Ievēlēts: no vēlētāju apvienības „Mēs Skrīveriem”
Kontakti:
E-pasts: bronislavs.maculskis@inbox.lv
Iedzīvotājus pieņem: mēneša pirmspēdējā trešdienā plkst.15.00-16.00
Darbojas: Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Sociālo jautājumu komitejā
Udo Pērsis
Darba vieta: SIA “BRZA Agro”, valdes priekšsēdētājs;
Biedrība “Zaļais pulss”, valdes loceklis;
Biedrība “Sapropeļa un Organisko Produktu Ražotāju Asociācija”, valdes priekšsēdētājs;
SIA “TH Energy”, valdes loceklis.
Ievēlēts: no vēlētāju apvienības “Mēs – diženam novadam”
Kontakti: 29410160
E-pasts: udo.skriveri@inbox.lv
Iedzīvotājus pieņem: pārskaitļu mēnešu pirmajā pirmdienā no plkst.16.00 – 17.00 Skrīveru novada domes zālē
Darbojas: Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā

Piezīme: Sakarā ar to, ka katram deputātam ir savs tiešais darbs, kas var būt saistīts ar izbraukumu vai piedalīšanos kādā pasākumā, lūgums pirms paredzētās  tikšanās, piezvanīt deputātam uz norādīto  tālruni vai uz domes tālrunu 65197675.  Iepriekš sazvanot deputātu un vienojoties, ir iespējama tikšanās citā  jums izdevīgā laikā.