1.Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikums Nr. 22016/03/15
2.Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikums Nr. 12016/03/15
3.Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa2016/03/15
4.Skrīveru novada īpašuma “Bundze – 1” esošais lokālplānojums2015/09/11
5.Skrīveru novada īpašuma “Bundze – 1” plānotais lokālplānojums2015/09/11