Būvvalde:

  • sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus – būvvaldes lēmumus, plānošanas un arhitektūras uzdevumus
    izskata, saskaņo un akceptē iesniegtos būvprojektus;
  • izsniedz vai reģistrē būvatļaujas;
  • nozīmē plānojumu un būvniecības ieceru publisku apspriešanu;
  • kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus;
  • būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas  plānojumiem, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus un būvniecības pieteikumu formas.