Iepirkums (ar Id.Nr. SND 2020/9)pārtraukts, lai precizētu tehnisko specifikāciju un darbu izpildes termiņu.


Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Skrīveros


2 (divu) jaunu automašīnu iegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām. Iepirkuma ID Nr.: SND 2019/1


2 (divu) jaunu automašīnu iegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām. Iepirkuma ID Nr.: SND 2019/4


Kurināmā (kokskaidu granulu) piegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām