Deleģēšanas līgums Nr. 3-35.2/1 (ar Aizkraukles novada pašvaldību)2020/12/29
Deleģēšanas līgums Nr. 3-35.2/2 (ar Aizkraukles novada pašvaldību)2020/12/29
Deleģēšanas līgums Nr. 3-35.2/240 (ar Kokneses novada domi)2020/12/30
Deleģēšanas līgums Nr. 3-35.2/241 (ar SIA “Baustelle”)2020/12/30
Deleģēšanas līgums Nr. 3-35.21128 (ar Kokneses apvienoto pašvaldību būvvaldi)2016/09/07
Deleģēšanas līgums Nr. 3-35.2/49 (ar biedrība „Sporta klubs „SKRĪVERI””)2016/03/15
Deleģēšanas līgums 3-35.2/8 (ar Kokneses apvienoto pašvaldību būvvaldi)2016/02/09
Deleģēšanas līgums 2.3-1/15/212 (ar Aizkraukles izglītības pārvaldi)2016/02/09
Deleģēšanas līgums 2.3-1/15/211 (ar Aizkraukles sporta skolu)2016/02/09
Deleģēšanas līgums Nr. 3-35.2/284 (ar Kokneses apvienoto pašvaldību būvvaldi)2015/04/11
Deleģēšanas līgums Nr.3-35.2/109 (ar SIA “Baustelle”)2015/04/11
Deleģēšanas līgums Nr. 3-35.2/462 (ar SIA “Skrīveru saimnieks”)2015/04/11
Deleģēšanas līgums Nr.3-35.2/283 (ar Aizkraukles izglītības pārvaldi)2015/04/11
Deleģēšanas līgums Nr. 3-35.2/282 (ar Aizkraukles sporta skolu)2015/04/11