Kapsētas pārzine – Aiga Rudaka
Tel.nr. – 29863374

*Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, veikta Skrīveru novada Jauno, Veco un Saules kapu digitalizēta kartēšana, kapavietu uzskaite, numurēšana, apbedījumu foto fiksācija, izveidota karte un datu bāze. Tā būs apskatāma gan interneta vietnē www.cemety.lv, gan vizuālā attēlojumā pie pašvaldības par kapu apsaimniekošanu atbildīgajiem darbiniekiem.Kapu digitalizācijas rezultātā gan iedzīvotājiem, gan kapu apsaimniekotājam ir atvieglota informācijas ieguve par brīvajām apbedījumu vietām, kā arī sniegta iespēja apzināt savu senču atdusas vietas. Izveidotais pakalpojums ir izmantojams sadzīves situācijās, gan arī kā vitāli nozīmīgs pakalpojums – informācijas avots dzimtas koku veidotājiem, vēsturniekiem, novadpētniekiem.

Jau šobrīd aicinām iedzīvotājus vietnē www.cemety.lv iepazīties ar pieejamo informāciju un datu papildināšanai (arī par nezināmajiem apbedījumiem), neprecizitātēm sniegt informāciju izveidotajā sistēmā vai sazināties ar Skrīveru novada pašvaldības kapu pārzini Aigu Rudāku tel.nr.29863374.