Skrīveru kultūras centrā 2020./2021.gada sezonā darbu atsāk tautas mākslas kolektīvi.

Nāc iemācīties ko jaunu, gūt pozitīvas emocijas un varbūt realizēt kādu savu sapni!

Darbosimies kopā ar radošiem cilvēkiem un profesionāliem kolektīvu vadītājiem!

Kolektīvu mēģinājumu grafiks.

Informācija pa tālruņiem: 65197244;  29475005; 26357137

 

Visos kolektīvos aicinām jaunus dalībniekus!

jauktais_vokalais_ansamblis

Jauktais vokālais ansamblis “Ferrovia”

Vadītājs: Ferijs Millers  T.26558728  e-pasts:  ferijs@inbox.lv

Ansambļa vecākais:  Inta Blumberga T. 26634282

Ansamblī dzied 10 dalībnieki.

Ansamblis dibināts 1997. gadā Guntas Jančenko vadībā. Ferijs Millers kolektīvā ienāca ar fantastiskām darba spējām, ierādīja ārkārtīgi nopietnu attieksmi pret muzicēšanu un 2011. gadā Latvijas jaukto vokālo ansambļu skatē skrīverieši ieguva augsto 2. vietu.

2018. gadā XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku vokālo ansambļu konkursa finālā “Ferrovia” jaukto vokālo ansambļu grupā ieguva 4. vietu.

 

jauniesu_deju_kolektivs

Jauniešu deju kolektīvs “Susuriņi”

Vadītāja: Gita Skudra, Lana Ķirse
T.26523654 e-pasts gitasepasts@inbox.lv

 

 

 

dzese

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzēse”

Vadītāja: Gita Skudra, Lana Ķirse
T.29149207 e-pasts gitasepasts@inbox.lv

Kolektīva vecākais: Uldis Dzērve T.26523654 e-pasts uldisdz@e-apollo.lv

Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās no 20.00 līdz 22.00

Deju kopa izveidota 2005. gadā, aktīvi koncertē Skrīveru novadā un citviet. Janvārī kolektīvs organizē nu jau tradicionālos vidējās paaudzes deju kolektīvu koncertus “Deju olimpiāde”.

Ja ir vēlme gūt pozitīvas emocijas un fizisko rūdījumu, būsi mīļi gaidīts mūsu pulciņā. Balva par ieguldīto darbu – neaizmirstamas koncerttūres, jauka kopā būšana, foršas ballītes. Pievienojies!

 

aiva

Senioru deju kopa “Aiva”

Vadītāja: Maija Biruta Fedoruškina T. 29391990

Kolektīva vecākā: Rasma Celmiņa T. 29396531

Kolektīvā dejo 17 dalībnieces.

Deju kopa dibināta 2009. gadā sākotnēji Skrīveru pensionāru biedrības paspārnē. Dejotājas aktīvi iesaistās biedrības ”Latvijas Senioru deju apvienība” darbībā, novada un biedrības rīkotajos pasākumos.

 

 

 

baltabele

Senioru sieviešu koris “Baltābele”

Vadītāja: diriģente Edīte Aneraude T.65197367

Kormeistare: Evija Cepure

Kora prezidente: Vanda Ločmele. T.29347329.

Korī dzied 29 dalībnieces.

Kolektīvs dibināts 1995. gadā un no tā pastāvēšanas sākuma diriģente ir Edīte Aneraude. Korim ir savas tradīcijas, daudz draugu kolektīvu. ”Baltābele” aktīvi koncertē gan novadā gan valstī, ir bijuši koncerti ārpus Latvijas robežām. Koris vairākkārt piedalījies Latvijas Dziesmu un deju svētkos.

 

 

divaja

Jauktais koris “Dīvaja”

Vadītājs: diriģents Ferijs Millers T.26558728 e-pasts ferijs@inbox.lv

Kormeistare: Silva Upeniece T.26743341 e-pasts

Korī dzied 30 dziedātāji.

Skrīveros kordziedāšanas tradīcijas ir ļoti senas, bet no jauna tas tika dibināts 1994. gadā.

 

diva

Gleznošanas studija 

Vadītāja: Dzintra Cepure T: 29515968.

Kopš 2008. gada Skrīveru kultūras centra paspārnē darbojās gleznošanas studija “Dīva”, ko vairākus gadus vadīja Vēsma Vītola. Studijas dalībnieki pilnveidoja savas gleznošanas prasmes gleznojot arī plenēros, organizējot izstādes gan Skrīveros gan kaimiņu novados. Studijai tradicionālas bija ikgadējās gleznu dāvināšanas labdarības akcijas. Šobrīd gleznošanas studiju vada Dzintra Cepure. Ja vēlies gleznot, atpūsties, izjust krāsu terapiju – piebiedrojies!

 

bernu_vokalais_ansamblis

Bērnu vokālais ansamblis

Vadītāja: Linda Babre T.26404418 e-pasts lindaz7@inbox.lv

Mēģinājumi notiek otrdienās no 17.30 līdz 18.15.

Ansamblī dzied 14 bērn jau sākot no pirmsskolas vecuma.

Bērnu vokālā ansambļa repertuārs- interesants, aizraujošs. Dziesmu izvēle notiek mācību procesa laikā, vērojot bērnu muzikālo spēju un vokālo iemaņu izaugsmi.

Bērnu ansamblis piedalās kultūras centra rīkotajos pasākumos, labprāt ar savu dziedāšanu priecē novada ļaudis.

 

bernu_deju_kolektivs

Bērnu deju kolektīvs

Vadītāja: Gita Skudra T.29149207 e-pasts gitaspasts@inbox.lv

Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās no 16.30 līdz 17.30.

Kolektīvā dejo 35 bērni no 1. līdz 4. klasei.

Kolektīvs darbojas no 2010.gada.

 

Pulciņš bērniem “Mūzikas ābecīte”

Vadītāja: Jolanta Puķīte. T.26483106, e-pasts: jolanta_pukite@inbox.lv

Pulciņa nodarbības notiek ceturtdienās no 18.00 līdz 19.00

”Mūzikas ābecīte”- pulciņš pirmsskolas vecuma bērniem( muzikālas spēles un rotaļas, dziedāšana, zīmēšana un pirmie soļi mūzikas pasaulē), dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem – vokālā dziedāšana, klavierspēles un mūzikas teorijas pamati.

 

Pusaudžu deju kolektīvs

Vadītāja: Gita Skudra T.29149207 e-pasts gitaspasts@inbox.lv

Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās no 17.30 līdz 18.30.

Kolektīvā dejo 24 pusaudži no 5. līdz 8.klasei.

Dejotāji piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos un ir guvuši labus rezultātus starpnovadu deju skatēs.

 

tekstilstudija

Tekstilstudija “Putnukalns”

Vadītāja: tekstilmāksliniece Baiba Vaivare T.26576299

Nodarbības notiek otrdienās no plkst. 18.00 – 21.00

Studijā darbojas 14 dalībnieces.

Tekstilstudija savu darbību sāka 2009.gadā.

Ja vēlies iemācīties apgleznot zīdu, apgūt dažādas tekstilmākslas tehnikas, zīmēt, gleznot, adīt, šūt, krāsot dziju, mācīties kompozīcijas un krāsu mācības pamatus vai vienkārši, saturīgi un interesanti pavadīt laiku, nāc un iesaisties tekstilstudijā.

 

kludzinpineji

Klūdziņpinēju pulciņš

Vadītāja: daiļamatu meistare Rasma Kazimirova T. 27888258 e-pasts rasma.k@inbox.lv

Nodarbības notiek katru sestdienu no plkst. 10.00

Pulciņā darbojas 18 dalībnieki.

Pulciņa pirmā nodarbība notika 2001. gadā. Pirmajiem pinējiem ir 10 gadu pieredze un paši var apmācīt jaunpienācējus. Jau vairākkārt ir notikuši plenēri, izstādes Skrīveros un Latvijā. Ar saviem darinājumiem pulciņa dalībnieki ir priecējuši novada ļaudis, izdaiļojot Skrīverus dažādiem svētkiem.

 

amatierteatris

Skrīveru amatierteātris

Vadītājs: režisors Agnis Albrehts

Kolektīva vecākais: Uldis Dzērve T.26523654 e-pasts uldisdz@e-apollo.lv

Mēģinājumi notiek otrdienās no 19.00 līdz 21.00

Teātrī darbojas 15 dalībnieki.

Kolektīvs tika dibināts 1997.gadā. šo 15 gadu laikā iestudētas 10 lugas, no kurām divas atkārtoti. Pēdējais iestudējums – luga bērniem ”Kristofers un viņa draugi”. Patreiz trupas repertuārā lugas: M. Reimanis ”Krustmāte Jūle no Tūles”, A.Upīts ”Apburtais loks”, R.Blaumanis ”Skroderdienas Silmačos”. Kolektīvs ar labiem panākumiem piedalījies dažādos teātra festivālos un amatierteātru skatēs.

Pūtēju orķestris “Skrīveru taurētājs”

Vadītājs: Jānis Jansons T. 29665697

Mēģinājumi notiek svētdienās no plkst.10.00 – 12.00 Skrīveru Kultūras centrā