Bezmaksas pakalpojumi:

  • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma .
  • Konsultācijas iespieddarbu, katalogu un elektronisko datu bāzu izmantošanai.
  • Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.
  • Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējoši un izglītojoši pasākumi (izstādes,pārrunas, literāri un tematiski pasākumi, u.c.).
  • Interneta pieejas punkts bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošanai un informācijas meklēšanai Internetā un citās datu bāzēs.
  • Datora izmantošana, lietojot Microsoft Office programmas.
  • Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbus, kuri nav Skrīveru bērnu  bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
  • Bibliotēkas telpās ir pieejams bezmaksas bezvadu (wifi) internets.
Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN*
(euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
1.Melnbaltu kopiju izgatavošana / drukāšana
1.1.Teksts
1.1.1.A4 formāts viena puse 1 lappuse0,110,020,13
1.1.2.A4 formāts abas puses 1 lapa0,140,030,17
1.1.3.A3 formāts viena puse 1 lappuse0,150,030,18
1.1.4.A3 formāts abas puses 1 lapa0,200,040,24
1.2.Attēls vai tumšs fons
1.2.1.A4 formāts viena puse1 lappuse0,220,050,27
1.2.3.A3 formāts viena puse1 lappuse0,300,060,36
2.Krāsainu kopiju izgatavošana / drukāšana
2.1.Teksts
2.1.1.A4 formāts viena puse1 lappuse0,220,050,27
2.1.2.A4 formāts abas puses1 lapa0,400,080,48
2.2.Attēls vai krāsains fons
2.2.1.A4 formāts (līdz 25% noklājums)1 lappuse0,440,090,53
2.2.2.A4 formāts (līdz 50% noklājums)1 lappuse0,880,181,06
2.2.3.A4 formāts (līdz 75% noklājums)1 lappuse1,320,281,60
2.2.4.A4 formāts (līdz 100% noklājums)1 lappuse1,76

 

 

 

0,372,13
3.Skenēšana1 lapa0,200,040,24

Piezīme. Ja maksas pakalpojumam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli vai piemēro samazināto nodokļa likmi, cenrādī pie attiecīgā maksas pakalpojuma izdara atbilstošu atsauci un piezīmēs norāda Pievienotās vērtības nodokļa likuma attiecīgo pantu un tā daļu.

*Bibliotēku krājumos esošajai informācijai publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumiem PVN nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta “e” apakšpunktu.