12. jūnijā būs trīs izlaidumi
ABSOLVENTI. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 12. klases audzēkņi kopā ar audzinātāju Santu Mārtinsoni.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9. un 12. klases absolventi šoreiz izlaidumu svinēs vienā dienā – 12. jūnijā. Katrai absolventu klasei izlaidums paredzēts savā laikā, tas noritēs skolas iekšpagalmā.

Saistībā ar šī brīža situāciju un ierobežojumiem, kas patlaban ir spēkā, izlaidumi var notikt ārpus telpām un tajos drīkst piedalīties ierobežots apmeklētāju skaits. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktors Aldis Rakstiņš informē, ka izlaidums šoreiz būs neparasts, jo tajā piedalīsies tikai absolventi, vecāki un skolotāji. Skolas iekšpagalmā būs iekārtota svinīga pasākumu vieta, kurā sestdien notiks izlaidums katrai absolventu klasei atsevišķi.

Izlaidumu norises laiks 12. jūnijā:

  • pulksten 14.00 – 9.a klasei;
  • pulksten 16.00 – 9.b klasei;
  • pulksten 18.00 – 12. klasei.

Šogad Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas divas 9. klases kopā absolvēs 40 jauniešu, viņu audzinātājas ir Rita Lielā un Ināra Plakane. 12. klasi pabeigs 21 audzēknis, viņu audzinātāja ir Santa Mārtinsone.

Paredzēts, ja vidusskolu beidzēji centralizēto eksāmenu rezultātus saņems 30. jūnijā, līdz ar to jūlija sākumā jaunieši varēs iesniegt dokumentus studijām izvēlētajā augstskolā.

Foto: Ansis Martinsons