Zinību diena Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā
Šodien, 1. septembrī, Skrīveru Andreja Upīša vidusskolā tika aizvadīta kārtējā Zinību diena. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, arī šoreiz kopīgs svinīgais pasākums tika organizēts vienīgi pašiem mazākajiem.Skrīveros šogad mācības pirmajās klasēs uzsāk četrdesmit audzēkņi; par viņiem pirmos četrus gadus rūpēsies klašu audzinātājas Maija Arcihoviča un Ance Kurzemniece, kurai šis ir pirmais darba gads Skrīveros. Kopā ar viņām pirmklasniekus uz pasākumu atveda divpadsmito klašu audzēkņi ar savām audzinātājām Aiju Ieleju un Ligitu Miezīti.

Šogad pirmo reizi jauno mācību gadu sagaidām jaunās Aizkraukles novada pašvaldības sastāvā, kā vārdā pirmklasniekus, viņu vecākus un pedagogus sveikt bija ieradies domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis. Īpaši sirsnīgs bija skolas padomes priekšsēdētājas Andželikas Legantes apsveikums – ar aicinājumu vienmēr prātā un sirdī paturēt ģimeniskās vērtības.

Pirmklasniekus sveikt bija ieradusies arī pūcīte Klāra, kas gan pārbaudīja mazo skolnieku skaitītprasmes, gan iesaistīja viņus kopīgā dejā. Muzikālu apsveikumu bija sarūpējusi skolotāja Silva Upeniece, kas kopā ar Jāni Sniedziņu izpildīja šim gadījumam īpaši piemērotu dziesmu – “Cāļus skaita rudenī”. Atbildi parādā nepalika arī paši pirmklasnieki – muzikālu pārsteigumu visiem sagādāja Bille Gavare, kas pasākuma noslēgumā arī iezvanīja pirmo zvanu.

Veiksmīgu jauno mācību gadu visiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem!

Dažus mirkļus no pasākuma var vērot foto galerijā: https://www.skriveri.lv/gallery-list/pirmais-septembris-andreja-upisa-skriveru-vidusskola/

Foto: Ansis Martinsons.