Domubiedru grupa “Mēs par veselīgu un sportisku dzīvesveidu” aicina visus, kuri 18.maijā plāno vai vēlas startēt Nordea Rīgas maratonā, pievienoties šai grupai, kas pirmo reizi šajā pasākumā plāno piedalīties kā vienota Skrīveru novada komanda. Pieteikties līdz 27.martam pa tālruni 26443406 pie Ineses Salas.Domubiedru grupa lūdza arī Skrīveru novada domi atbalstīt šo aktivitāti un piešķirt līdzfinansējumu dalības maksas segšanai. Dome, izskatījusi šo jautājumu Kultūras, izglītības, sporta un tūrisma jautājumu komitejas, kā arī Finanšu komitejas sēdē, atbalstīja lūgumu. Domubiedru grupas mērķis ir popularizēt sportiskās aktivitātes, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī popularizēt Skrīveru vārdu un saliedēt skrīveriešus.