Aizkraukles novada pašvaldības iestāžu kontakti

Aizkraukles novada pašvaldības administrācija un iestādes uzsākušas savu darbu, bet vēl intensīvi tiek veidota jaunā Aizkraukles novada mājaslapa – tajā top sadaļas un tiek ievietoti dati. Paredzēts, ka jaunā mājaslapas versija varētu sākt darboties februāra beigās.

 

Līdz ar to Aizkraukles novada mājaslapā, kura darbojas patlaban, nav ievietoti visu iestāžu vadītāju kontaktinformācija. Paredzēts, ka patreizējā lapas versijā iestāžu un to vadības kontaktus neievietosim, taču, lai iedzīvotājiem tā būtu pieejama, esam tos apkopojuši un publicējam.

 

Atgādinām, ka Aizkraukles novada pašvaldības vadības kontaktinformācija pieejama vietnē www.aizkraukle.lv sadaļā “Pašvaldības vadība”, kā arī tā publicēta Aizkraukles novada pašvaldības informatīvā izdevuma oktobra numurā.

 

Jautājumus un jums nepieciešamo informāciju varat noskaidrot, rakstot Aizkraukles novada pašvaldībai e-pastā: dome@aizkraukle.lv vai aizkraukle@pakalpojumucentri.lv. Kancelejas tālrunis: 65133930, Aizkraukles novada Vienotā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra tālrunis: 65133925 vai 65133934.

 

To iestāžu e-pasta adreses, kurām vēl nav izveidota Aizkraukles novada elektroniskā pasta adrese (@aizkraukle.lv), tuvākajā laikā mainīsies. Informācija tiks aktualizēta pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv.

 

Iestādes nosaukumsIestādes vadītājsE-pastsDarba tālr.Mobilais tālr.
AIZKRAUKLE
Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvaldeAigars Zīmelisaigars.zimelis@aizkraukle.lv29374819
Aizkraukles novada bāriņtiesaLiāna Purvinskaliana.purvinska@aizkraukle.lv6513390828342520
Aizkraukles novada Sociālais dienestsEdvarts Pāvulēnsedvarts.pavulens@aizkraukle.lv26514390
Aizkraukles novada vidusskola (Lāčplēša ielā)Aldis Labinskisaldis.labinskis@aizkraukle.lv6512236928382330
Aizkraukles novada vidusskola (Draudzības krastmalā)Ilga Kravaleilga.kravale@aizkraukle.lv29429485
Aizkraukles novada sporta centrsValdis Padomsvaldis.padoms@aizkraukle.lv26182772
Aizkraukles novada Kultūras pārvaldeAnta Teivāneanta.teivane@aizkraukle.lv29116791
Aizkraukles pagasta sākumskolaJanīna Zolotorenkojanina.zolotorenko@aizkraukle.lv6512828526113790
Aizkraukles novada sporta skolaBrigita Krauzebrigita.krauze@aizkraukle.lv6512277327843667
Aizkraukles novada centrālā bibliotēkaValentīna Laizānevalentina.laizane@aizkraukle.lv6512853729459788
Aizkraukles novada interešu izglītības centrsZane Romanovazane.romanova@aizkraukle.lv6512286226099259
Aizkraukles novada Izglītības pārvaldeAstra Siliņaastra.silina@aizkraukle.lv6513390726313637
PII “Auseklītis”Inta Vībergainta.viberga@aizkraukle.lv6512110529604233
PII “Zīlīte”Ligita Neijaligita.neija@aizkraukle.lv6512261028854555
PII “Saulīte”Sarmīte Kruglovasarmite.kruglova@aizkraukle.lv6512395529298620
P.Barisona Aizkraukles mūzikas skolaDaina Delveredaina.delvere@aizkraukle.lv6512390929718627
Aizkraukles Mākslas skolaInese Dembovskainese.dembovska@aizkraukle.lv6512316029766728
Pašvaldības policijaAnita Ozolaanita.ozola@aizkraukle.lv29903109
Aizkraukles novada būvvaldeGunta Kursītegunta.kursite@aizkraukle.lv29418418
Aizkraukles vēstures un mākslas muzejsDzintra Cepuredzintra.cepure@aizkraukle.lv6512335128305405
JAUNJELGAVAS apvienība
Jaunjelgavas apvienības pārvaldeUldis Albiņšuldis.albins@jaunjelgava.lv29122684
Jaunjelgavas vidusskolaLauma Mīlīgalauma.miliga@aizkraukle.lv29388256
Jaunjelgavas PII “ Atvasīte”Larisa Dinvaldelarisa.dinvalde@aizkraukle.lv28346755
Jaunjelgavas kultūras centrsAnita Ostrovskaanita.ostrovska@jaunjelgava.lv29497587
Jaunjelgavas bibliotēkaAina Strazdiņaaina.strazdina@jaunjelgava.lv26140246
Daudzeses pagasta pakalpojumu centrsSigne Gaigalniecepagasts@daudzese.lv6514117326111718
Daudzeses pamatskolaValdis Puidaskola@daudzese.lv26196781
Daudzeses PII “ Čiekuriņš”Ieva Bērziņaieva.berzina@aizkraukle.lv28795658
Seces un Staburaga pagasta pakalpojumu centrsArnis Mencendorfssecepp@inbox.lv27843100
Seces pamatskolaSarma Stuglesarma.stugle@aizkraukle.lv27843619
Seces PII “Vasariņa”Inese Ribakovainese.ribakova@aizkraukle.lv29742484
Sērenes pagasta pakalpojumu centrs (vadītāja p.i.)Juris Zirnisjuris.zirnis@aizkraukle.lv22119222
Sērenes pagasta pakalpojumu centrs – kaseVija Lasmaneserene@jaunjelgava.lv 29285972
Sunākstes pagasta pakalpojumu centrsInāra Vītolasunakste@inbox.lv6512956426432789
Daudzeses pagasta bibliotēkaValija Lucānevalija.lucane@aizkraukle.lv65141139
Seces pagasta bibliotēkaInāra Borovskainara.borovska@aizkraukle.lv27803965
Sērenes pagasta bibliotēkaDaina AuermaneSerenes.biblioteka@jaunjelgava.lv26170539
Sunākstes pagasta bibliotēkaRamona Ukrinasunakste.bibl@inbox.lv6512951329427418
Staburaga pagasta bibliotēkaIveta Ločmeleiveta.locmele@inbox.lv29892925
KOKNESES apvienība
Kokneses apvienības pārvaldeIlmārs Klaužsilmars.klauzs@koknese.lv6513364426435216
Bebru pagasta pakalpojumu centrsIlze Pabērzailze.paberza@koknese.lv20016603
Iršu pagasta pakalpojumu centrsLāsma Ruža-Riekstiņalasma.ruza.riekstina@koknese.lv26377731
Kokneses PII “Gundega”Rita Gabaliņapiigundega@koknese.lv26363672
Bebru pagasta PII “Bitīte”Justīne Bitepiibtite@koknese.lv29859533
Pērses sākumskoladirektora p.i. Santa Kalniņaperses.sakumskola@koknese.lv26816668
Bebru pamatskolaLidija Degtjarevabebrupamatskola@koknese.lv22014184
I.Gaiša Kokneses vidusskolaInese Saulīteinese.saulite@koknese.lv28739175
Kokneses pamatskola- attīstības centrsAnita Ščerbinskaskola_centrs@inbox.lv28392676
Kokneses Mūzikas skolaIveta Bērziņamuzikasskola@koknese.lv29856079
Kokneses kultūras centrsInguna Strazdiņainguna.strazdina@koknese.lv26574538
Kokneses bibliotēkaInta Poišabibliotekas@koknese.lv20223892
Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkaSarmīte Leitāneratnicenubiblioteka@inbox.lv6512921323373447
Iršu pagasta bibliotēkaDace Greledace.grele@koknese.lv65163698
Bebru pagasta bibliotēkaAusma Rodeausma.rode@koknese.lv65164293
Ģimenes atbalsta centra ”Dzeguzīte”vadītāja p.i. Inita Bērzkalnadzeguzite1@inbox.lv29495529
Aģentūra “Kokneses sporta centrs”Dāvis Kalniņšdavis.kalnins@koknese.lv29360940
NERETAS apvienība
Neretas apvienības pārvaldeJuris Gorbačovsjuris.gorbacovs@aizkraukle.lv6517618726655352
Neretas kultūras centrsInita Kalniņainita16@gmail.com6527626026359164
Neretas bibliotēkaRegīna Kvieseregina.kviese@aizkraukle.lv6517616222497231
PII “Ziediņš”Inita Jakovčikainita.jakovcika5@inbox.lv6517650429186365
Jāņa Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolaViktorija Trukšaviktorat@inbox.lv6517650429186365
Mazzalves pamatskolaAivars Miezītisaivars.miezitis@gmail.com6517523926469696
Sociālās aprūpes centrs “Nereta”Ina Riekstiņaina2222@inbox.lv6517640529165363
Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”Ilze Līdumamuzejs.riekstini@inbox.lv6517646729133076
Neretas novadpētniecības muzejsMarika Sūrumamarika.suruma@aizkraukle.lv65176215
Mazzalves pagasta pakalpojumu centrsZeltīte Odiņazeltite.odina@aizkraukle.lv6517524126320931
Pilskalnes pagasta pakalpojumu centrsAina Vadzīteaina.vadzite@aizkraukle.lv6517648829437081
Zalves pagasta pakalpojumu centrsDzintra Noreikadzintra.noreika@aizkraukle.lv6517624726432597
PĻAVIŅU apvienība
Pļaviņu apvienības pārvaldeAndris Ambainisandris.ambainis@aizkraukle.lv 6513386025207555
Aiviekstes un Vietalvas pagasta pakalpojumu centrsGiedre Zvirgzdiņagiedre.zvirgzdina@plavinas.lv 27826151
Klintaines pagasta pakalpojumu centrsEva Zeipe-Mačaeva.zeipe@plavinas.lv 28388533
Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas”Ņina Maškovanina.maskova@plavinas.lv 65134001
Pļaviņu kultūras centrsAstrīda Davidovaastrida.davidova@plavinas.lv 6513430729251711
Pļaviņu vidusskolaIlze Luksailze.luksa@png.edu.lv 6513384828357322
Pļaviņu Mūzikas skolaDita Ārguledita.argule@plavinas.lv 20209812
Pļaviņu Mākslas skolaIveta Ušackaiveta.usacka@plavinas.lv 29207313
Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis” ar filiālēm “Bērziņš” un  “Zīļuks”Vizma Mūrniecevizma.murniece@plavinas.lv 6513412925623913
Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs „Pepija”Tatjana Zagorska-Udaļcovatatjana.zagorska@plavinas.lv 22014412
Jauniešu iniciatīvu centrs “Ideja”Evita Petenkoevita.petenko@plavinas.lv22354812
Pļaviņu bibliotēkaIneta Grandāneineta.grandane@plavinas.lv 28670664
Pļaviņu bērnu bibliotēkaGunta Grandānegunta.grandane@plavinas.lv 26519888
Klintaines pagasta bibliotēkaAlita Klušaalita.klusa@plavinas.lv 29485573
E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēkaSanta Rimeiķesanta.rimeike@plavinas.lv29420733
Gostiņu bibliotēkaAiga Daugavieteaiga.daugaviete@plavinas.lv 65133063
SKRĪVERU pagasts
Skrīveru pagasta pārvaldeArnis Mortukānsarnis.mortukans@aizkraukle.lv65197015
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolaAldis Rakstiņšaldis@skriveri.lv65197626
Skrīveru Mūzikas un mākslas skolaIveta Biķernieceiveta.bikerniece@skriveri.lv65197577
Skrīveru PII “Sprīdītis”Inta Rinmaneinta.rinmane@skriveri.lv65197189
Skrīveru PII “Saulēni”Sandra Ozolasandra.ozola@skriveri.lv65197533
Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkaKristīne Vilsonekristine.vilsone@skriveri.lv65197460
Skrīveru bērnu bibliotēkuSandra Trakinasandra.trakina@skriveri.lv65197459
Skrīveru kultūras centrsBaiba Dronkabaiba.dronka@skriveri.lv65197244
Aģentūra “SAC “Ziedugravas””Diāna Bebre-Kondrātediana.bebre@skriveri.lv65197514
SIA “Skrīveru saimnieks”Aigars Sprudzānssaimnieks@skriveri.lv65197383