Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 64. izlaidums

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 12. jūnijs bija svētku diena –  9. un 12. klases izlaidums. Vidusskolu absolvēja 21 jaunietis, un viņi svinīgajā pasākumā šoreiz bija kopā ar tikai ar saviem vecākiem un skolotājiem.

Šogad 12. klasi absolvēja 21 jaunietis – katrs ar savu raksturu, darba spējām un sapņiem, bet visi kopā – atraktīvi un brīnišķīgi jauni cilvēki. Atestātu par iegūto vispārējo vidējo izglītību absolventi saņems jūlija sākumā, jo tikai 30. jūnijā skolā saņems viņu centralizēto eksāmenu rezultātus, taču svinīgs pasākums viņiem jau izskanēja. Šoreiz bez viesiem, bet tāpēc ne mazāk jauks un sirsnīgs. Reizē ar apsveikumiem jaunieši saņēma arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas žetonu, jo arī Žetonu vakars viņiem šajā mācību gadā nenotika.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Goda grāmatu papildinās ieraksts ar šī gada absolventu vārdiem un sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, konkursos, sportā un skolas aktivitātēs. Vidējo vērtējumu 9 balles saņēmis Emīls  Valdmanis; vairāk nekā 8 balles: Patrīcija Pļenkova, Evija Mārtiņa, Roberts Vītoliņš, Krista Verpele; vairāk nekā 7 balles – Santa Lelde Lesiņa, Elīza Stauža, Patrīcija Elizabete Prūse, Madara Laua un Andris Jurģis Sakss.

Godalgotas vietas dažādās sadarbības novadu olimpiādēs un konkursos ieguvuši Evija Mārtiņa, Emīls Valdmanis, Krista Verpele, Matīss Mateuss Kalniņš, Patrīcija Pļenkova, Jānis Kazakevičs, Elīza Stauža.

Skolas labākie sportisti: Patrīcija Elizabete Prūse, Evija Mārtiņa, Krista Verpele, Elīza Stauža, Jorens Jānis Glods, Guntars Edžus Galvanovskis, Emīls Valdmanis, Nauris Lēlis, Andrejs Osvalds Uzoliņš.

Finanšu ministrijas un Izglītības ministrijas atbalstīto Latvijas nacionālās momentloterijas Simtgades stipendiju saņēma spožākā absolvente – Evija Mārtiņa, kura var lepoties ar izciliem sasniegumiem mācībās un aktīvu sabiedrisko darbošanos. Vienreizējās stipendijas apmērs ir 500 eiro.

***

Skolas direktors Aldis Rakstiņš, sveicot skolas 64. izlaiduma absolventus, katram veltīja sirsnīgus un uzmundrinošus vārdus, paužot arī neviltotu prieku, ka visiem jauniešiem izdevās sasniegt mērķi. Bija ziedi, smaidi un arī asaras. Viņi – skaisti, talantīgi, apņēmīgi – nu gatavi savam nākamajam lidojumam!

Sveicam absolventus, vecākus un skolotājus! Īpašs sveiciens un paldies 12. klases audzinātājai Santai Mārtinsonei!

Foto: Elita Brovacka