29. un 30.martā ar tradicionālajām ūdens tehnikas sacensībām „Dīvaja 2014″ Skrīveru novada Satekās tiek atklāta šī gada ūdenstūrisma sezona. Sacensības notiks Dīvajas upē, Braslas un Maizītes satekā. Sacensību mērķis ir popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvas atpūtas un sporta veidu, celt ūdenstūristu tehnisko meistarību un noskaidrot labākās ūdenstūrisma ekipāžas, aktīvākos ūdenstūristus un ūdenstūrisma atbalstītājus.

Sacensības rīko Olaines ūdenstūristi “Olaines pulciņš” kopā ar aktīvākajiem republikas ūdenstūristiem, Olaines novada Sporta centru, Skrīveru novada domi, SIA „Denvers Baltika”.
Portāls campo.laivas.lv vēsta, ka Dīvajas upe ir piemērota nobraucieniem augstā un vidējā palu līmenī. Dīvaja veidojās satekot Maizītei un Braslai. Braucamā posma garums no satekas līdz lejas dambim ap 1km – tā ka posms ir izmantojams tikai treniņiem un sacensībām. Satekā Maizīte un Brasla ieplūst viena otrai pretī un augstā ūdens līmenī veidojas interesants “putras katls”. Tālāk upē ir ātra straume, nelieli viļņi un stāvviļņi. Sagāzumu nav. Uzreiz pēc tilta upe ieplūst pirmā aizsprosta uzpludinājumā. Abi aizsprosti teorētiski ir braucami, bet jāizlūko. Braukšanas iespējas ir atkarīgas no tā vai pirms pārgāzes ir vai nav koki. Zem otra aizsprosta straume ir daudz nehomogēnāka un sakultāka un rodeo iespējas ir sliktākas salīdzinot ar pirmo. Otrajā aizsprostā ir palaists kārtējais HES + privāta teritorija, tā ka tas ir mazāk interesants taktiskā ziņā. Tālāk līdz Daugavai upe mierīga.