Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai  Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā arī 2021./2022. mācību gadā turpinās īstenot projekta “Pumpurs” aktivitāti “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Šogad projektā jau iesaistījušies jau 11 pedagogi un 15 audzēkņi.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola īsteno projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, savukārt skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem.

Projektā šogad var iesaistīties vispārizglītojošo skolu skolēni no 1.-12.klasei. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā šajā projektā iesaistījušies 11 skolotāji un 15 skolēni. Katram projektā “Pumpurs” iesaistītajam skolēnam skolas koordinators Lelde Salzemniece katra semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Šī mācību gada 1. semestrī tika izveidoti 15  individuālie atbalsta plāni skolēniem. Jebkurā brīdī ir iespēja pievienoties jaunam projekta dalībniekam, izvērtējot kāds tieši atbalsts būtu visnoderīgākais konkrētajam skolēnam.

Projekta koordinatore skolā, Lelde Salzemniece stāsta, ka skolēni saņem arī individuālas psihologa konsultācijas, un palīdzība ir īpaši noderīga šajā pandēmijas laikā, jo skolēni var saņemt profesionālu psiholoģisko atbalstu. Tāpat par projekta sniegtajām iespējām interesi izrāda arī skolēnu vecāki un labprāt motivē savus bērnus saņemt atbalstu, īpaši sarežģītākajos mācību priekšmetos.

Patlaban projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātes tiek plānotas līdz 2022. gada 31. augustam.

AUSV kopā ar pašvaldību turpina īstenot projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001.