Hei, Aizkraukles novada jaunieti!

Vai jau esi paspējis pieteikties kādai no nominācijām godināšanas pasākumā “JAUNATNES GADA BALVA”?!

Pasākuma mērķis ir izcelt un novērtēt, kā arī godināt un pateikties tiem jaunā Aizkraukles novada (iepriekš – Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu) jauniešiem, pozitīvo pārmaiņu ieviesējiem, kuri ar savu piemēru un paveikto ir mainījuši savu un citu jauniešu ikdienu, kā arī skatījumu uz Jaunatnes politikas attīstību novados.

Nominācijas tiek piešķirtas par aktīvu darbošanos laika posmā no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada 30.augustam. Tās pieteikt var jebkurš jaunietis vai jauniešu grupa no jaunizveidotā Aizkraukles novada vecumā no 13 gadiem.

Pieteikums ir jāsagatavo datorsalikumā uz tam paredzētās Pieteikuma veidlapas (Pielikums Nr.1) un iesniedz elektroniski, sūtot Pieteikuma veidlapu uz aiic@aizkraukle.lv.

Nolikums un pieteikuma anketa pieejami Aizkraukles Interešu izglītības centra mājaslapā:

Nolikums “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā”. – Projekts “Sveiks, kaimiņ!” – Interešu izglītība Aizkrauklē (interesuizglitiba.lv) vai te: 01_12_20__Nolikums_Sveiks_kaimin-1.pdf (mozfiles.com)

Sīkāka informācija:
Aizkraukles Interešu izglītības centra
jaunatnes lietus speciāliste Līga Kriškijāne
E-pasts: liga.kriskijane@aizkraukle.lv
mob.28335806

Skrīveru pagasta pārvaldes
Projektu vadītāja Liene Paukšte-Uzula
E-pasts: liene.uzula@skriveri.lv
mob.29394972