Pirmdienās:
8–13 un 14–18
Otrdienās:
8-13 un 14-17
Trešdienās:
8–13 un 14-17
Ceturtdienās:
8–13 un 14-17
Piektdienās:
8–15
Vairāk par iestādi