Izdevīgāk īpašumā deklarēties

No nākamā gada 1. janvāra visā jaunajā Aizkraukles novadā būs vienotas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas normas. Kas jāievēro iedzīvotājiem un kādas izmaiņas paredzētas, skaidro Aizkraukles novada pašvaldības vecākā nekustamā īpašuma nodokļa administratore Olga Leitlande.

Bijušajos novados, kas apvienoti jaunajā Aizkraukles novadā, līdz šim piemērotas atšķirīgas nekustamā īpašuma nodokļa normas, taču tagad Aizkraukles novada dome apstiprināja visam novadam kopīgus saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kā aprēķinās nekustamā īpašuma nodokli.

Aizkraukles novada pašvaldības vecākā nekustamā īpašuma nodokļa administratore Olga Leitlande informē, ka lielākā daļa normu saistošajos noteikumos tika saglabātas tādas pašas kā bijušajās pašvaldībās, tomēr ir vairākas būtiskas izmaiņas. Viena no tām – no 2022. gada 1. janvāra situācijā, ja dzīvoklī vai dzīvojamajā mājā nebūs deklarēta neviena persona, būs jāmaksā palielināts nekustamā īpašuma nodoklis — 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības. Līdz šim nodoklis bijis 0,2% no kadastrālās vērtības, un šāda likme tiks saglabāta, ja dzīvoklī vai mājā būs deklarēta vismaz viena persona.

Piemēram, ja agrāk NĪN par divistabu dzīvokli Koknesē bija 5,03 eiro, tad tagad nodoklis par dzīvokli bez deklarētām personām būs 37,68 eiro. Savukārt, ja Vietalvā par divistabu dzīvokli tika maksāts nodoklis 1,78 eiro, tagad īpašumā, kurā neviens nav deklarēts, tas būs 13,32 eiro, Pļaviņās dzīvojamajai mājai ar 200 m2 platību bija 27,03 eiro, tagad – 202,76 eiro.

Lai palielinātā nodokļa likme netiktu piemērota, īpašumā vajag deklarēties līdz 2022. gada 1. janvāra pulksten 00. Ļoti ērti ir deklarēties elektroniski vietnē www.latvija.lv. Tajā var arī apskatīties un pārbaudīt, kas ir deklarēts konkrētajā īpašumā.

Paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis jau vairākus gadus tiek piemērots arī kaimiņu novados – Jēkabpilī, Ogrē un Bauskā. Arī Aizkraukles novadā šāds lēmums pieņemts vietējo iedzīvotāju interesēs. Pašvaldības budžetu veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, jo to ieskaita maksātāja deklarētās dzīvesvietas pašvaldības budžetā. Ir gadījumi, kad īpašumā, kurā neviens nav deklarēts, faktiski dzīvo pat ģimene. Tāpat, ņemot vērā īpašumā deklarēto personu skaitu, tiek aprēķināta atkritumu apsaimniekošanas maksa un citi pakalpojumi, ko par nedeklarētajiem maksā deklarētie iedzīvotāji. Dzīvojot šajā vietā, izmantojot infrastruktūru un pakalpojumus, ko pašvaldības teritorijā piedāvā, ir tikai pašsaprotami, ka nodokļu daļa atgriežas šajā pašvaldībā. Pašvaldībai būs vairāk līdzekļu, ko novirzīt teritorijas un vietējo pakalpojumu uzlabošanai un infrastruktūras attīstībai, pieaugs iedzīvotāju atbildība par savu pašvaldību un vietu, kur dzīvo.

Palielinātais NĪN nebūs jāmaksā par dārza mājām un vasarnīcām. Nodokli līdz taksācijas gada beigām nepiemēros arī nekustamā īpašuma nodokļa objektam, kura īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas gadā, kā arī, ja īpašums iegādāts tekošā gada laikā.

Saistošajos noteikumos iekļauta arī norma, ka ar maksimālo nodokļa likmi 3% apmērā no zemes vai ēkas kadastrālās vērtības tiks apliktas ēkas, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī sagruvušas, vidi degradējošas un cilvēku drošībai draudus radošas ēkas un būves. Nereti īpašums pirkts ar mērķi to kādreiz nākotnē pārdot dārgāk, nopelnīt, bet tagad nekas ar īpašumu netiek darīts, gaidot labākus laikus, un šādā gadījumā augstāka nekustamā īpašuma nodokļa likme varētu būt paņēmiens, kā piespiest īpašumu sakārtot.

Apstiprināti arī saistošie noteikumi par NĪN atvieglojumiem atsevišķām iedzīvotāju kategorijām. Vairumā gadījumu normas saglabājās iepriekšējās, atvieglojumi piemērosies gan trūcīgām un maznodrošinātām personām, personām ar invaliditātes grupu, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un citām kategorijām. Noteikumos iekļauts arī papildinājums – turpmāk nodokļa atvieglojumi pienāksies arī personām, kurām piešķirts 1991. gada barikāžu dalībnieka statuss.

Ar detalizētu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vai Aizkraukles novada mājaslapā www.aizkraukle.lv

Pārpublicēts no www.aizkraukle.lv