Jauni norēķinu konti

No 1. janvāra visā jaunajā Aizkraukles novadā pašvaldības grāmatvedība tiks kārtota vienotā sistēmā. Līdz ar to apmē­ram divas nedēļas janvāra sākumā kasēs ne­būs iespējami skaidras naudas norēķini, un iedzīvotājiem jāseko līdzi informācijai rēķinos, lai ar laiku norēķiniem izmantotu jaunos pašvaldības kontus. Skrīveru pagasta pārvaldes kase būs slēgta no 30. decembra līdz 14. janvārim.
Ilze Samsone, kura no 1. janvāra vadīs Aiz
kraukles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļu, informē: noslēdzot 2021. gadu
un uzsākot jauno, grāmatvežiem jāveic visu grā
matvedības datu pārnešana jaunajā sistēmā, līdz ar to nav iespējams nodrošināt skaidras naudas apriti.
Plānots, ka skaidras naudas norēķini ne Aiz­
kraukles novada, ne apvienību un pagasta pakalpojumu centru kasēs nebūs iespējami apmēram
divas nedēļas. “Šajā laikā pārcelsim grāmatvedī
bas datus, savienosim ar jaunajiem datu termināliem, un tas varētu aizņemt laiku līdz divām nedēļām,” skaidro Ilze Samsone. “Ja darbu paveiksim ātrāk, nekavējoties ziņosim, kad kasēs būs iespējams norēķināties skaidrā naudā.”
Iedzīvotājiem jāņem vērā arī tas, ka no nāka
mā gada pašvaldībai būs jauni norēķinu konti – tie būs atsevišķi gan nekustamā īpašuma nodoklim, gan norēķiniem par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, gan komunālo pakalpojumu un citiem maksājumiem. Cilvēkiem jā­pievērš uzmanība maksājumu kvītīm un rēķiniem, kur jaunais konts būs norādīts, un jāpierod turpmāk tos izmantot norēķiniem.
Pārejas laikā gada sākumā aizvien darbosies
arī tie norēķinu konti, kurus katrā līdzšinējā novadā norēķiniem ar pašvaldību iedzīvotāji izmantoja iepriekš. Taču ar laiku šie konti tiks slēgti. Šī gada maksājumi aizvien veicami līdzšinējos kontos.
Ilze Samsone piebilst, ka katrā vietā gan apvie
nību pārvaldēs, gan pagastu pakalpojumu centros būs pieejama kase un grāmatvedis, kaut arī
grāmatvedība visā jaunajā novadā no nākamā
gada būs centralizēta. “Lielākoties iedzīvotājiem norēķinu kārtībā nekas cits nemainīsies, un jaunā sistēma nekādus sarežģījumus neradīs,” saka Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja.
“Ceram, ka mums viss izdosies, nebūs nekādu
aizķeršanos plānos, taču pieļaujam, ka var rasties kāda neparedzēta situācija, jo novads tomēr
ir liels, līdz ar to arī datu apjoms ir milzīgs.”

Ja iedzīvotājiem ir kādas neskaidrības vai ne
atrisināti jautājumi, var rakstīt arī Aizkraukles novada pašvaldībai e­pastā: info@aizkraukle.lv.