Latvija pievienojusies Eiropas digitālajam Covid-19 sertifikātam

Latvijas Republika ir sekmīgi pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas turpmāk nodrošinās informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju, ziņo Nacionālais veselības dienests (NVD).

Datu apmaiņa sniedz iespēju Latvijas iedzīvotājiem turpmāk izmantot savus digitālos sertifikātus, dodoties uz citām ES dalībvalstīm. Sertifikāts ir apliecinājums tam, ka iedzīvotājs ir vakcinēts, veicis laboratorisko testu vai pārslimojis Covid-19, un šo informāciju citā dalībvalstī varēs pārbaudīt, veicot QR koda skenēšanu. Vienlaikus pievienošanās vārtejai ļauj pārbaudīt arī Latvijā ieceļojošo ES iedzīvotāju sertifikātus.

Latvijas Republika ir viena no pirmajām dalībvalstīm, kas ir pievienojusies vārtejai. Šobrīd datu apmaiņa notiek ar tām dalībvalstīm, kuras arī jau ir pievienojušās vienotajai vārtejai – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Dānija, Vācija, Grieķija, Lietuva, Polija un Spānija. Informācija par dalībvalstīm, kuras pievienojas vārtejai, tiek aktualizēta un publicēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

NVD vērš uzmanību, ka pievienošanās vārtejai neatceļ valstī noteiktos ieceļošanas nosacījumus attiecībā uz negatīva Covid-19 testa uzrādīšanu, pašizolāciju nevakcinētām personām u.c. nosacījumiem. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, izņēmums ir iedzīvotāji ar pārslimošanas sertifikātiem, kuri, iebraucot Latvijā, var neuzrādīt un neveikt laboratorisko testu Covid-19 noteikšanai. Iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdz izmaiņām normatīvajā regulējamā par ieceļošanas nosacījumiem.

Pirms došanās uz citu dalībvalsti, NVD aicina iedzīvotājus sazināties ar šīs valsts kompetento valsts pārvaldes iestādi un noskaidrot, kādos gadījumos būs iespējams uzrādīt un izmantot savu digitālo sertifikātu atbilstoši konkrētajā valstī spēkā esošajam regulējumam.

Iepriekš Latvijas Republikas pievienošanās vārtejai bija plānota 15. jūnijā, tomēr, pateicoties NVD aktīvam darbam, veiksmīgai darbu plāna ieviešanai un sadarbībai ar ES institūcijām, kuras sniedz atbalstu datu integrācijas jautājumos, pievienošanās vārtejai īstenota nedēļu ātrāk. Plānots, ka no 1. jūlija ES digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai pievienosies lielākā daļa dalībvalstu un pakāpeniski, sešu nedēļu pārejas periodā, pievienosies visas.

Pievienošanās vienotajai vārtejai paredz informācijas apmaiņu par sertifikātu digitālajiem parakstiem, kas ļauj pārliecināties par sertifikātu derīgumu un autentiskumu. Tas nozīmē, ka ES dalībvalstīm netiek nodota visa informācija, kuru satur digitālie sertifikāti – piemēram, par saņemtās vakcīnas nosaukumu, iedzīvotāja dzimšanas datumu u.c.

Līdz šim tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv izveidoti nepilni 270 tūkst. digitālo sertifikātu. Tajā skaitā izveidoti vairāk nekā 223 tūkstoši sertifikātu par veikto vakcināciju pret Covid-19, vairāk nekā 28 tūkstoši sertifikātu par veiktā Covid-19 laboratoriskā testa rezultātu un vairāk nekā 17 tūkststoši sertifikātu par pārslimošanas faktu.

Jau ziņots, ka no 1. jūnija Latvijas Republikā ir uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana. Savus digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var izveidot tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem.

Vairāk informācijas par digitālo Covid-19 sertifikātu iedzīvotāji var noskaidrot tīmekļvietnes sadaļā “Jautājumi un atbildes” vai zvanot uz informatīvo tālruni 8989.

Evija Štālberga
Nacionālā veselības dienesta sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja