Latvijas Veselības sporta nedēļa

Latvijas Veselības sporta nedēļu 2021 jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs. Šogad jau 10.gads!

Sporta nedēļas mērķis ir mudināt dažādas sabiedrības kategorijas: bērnus, jauniešus, strādājošus, seniorus, vairāk iesaistīties fiziskās aktivitātēs, sniegt stimulu, lai pēc Veselības nedēļas cilvēki vairāk sportotu arī patstāvīgi.  Latvijā tā tiek organizēta, lai:

1) sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību profilakses veidiem.

2) piedāvātu fizisko aktivitāšu dažādību un dot iespēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties.

Šajā akcijā tiek aicināti: skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, universitātes, sporta skolas, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, senioru organizācijas utt.. Ierobežojumu nav! Parasti Veselības nedēļas ietvaros vairākas Latvijas pašvaldības piedāvā iedzīvotājiem daudzveidīgas aktivitātes, var  sekot informācijai LTSA mājas lapā par plānotajiem pasākumiem. Aktivitātes var būt visdažādākās: rīta rosmes, stafetes, pārgājieni, nūjošana, visādi sporta veidi – atkarībā no tā, kas patīk visvairāk. Vairāk : https://sportsvisiem.lv/sakusies-pieteiksanas-latvijas-veselibas-sporta-nedelai-2021/

Protams pēc aktuālās informācijas ievērojam drošības pasākumiem un ierobežojumiem sasistībā ar C-19.

Skrīveros dalībai Latvijas Veselības nedēļā nu jau ierasti vairākus gadus atsaucas mūsu abas PII “Saulēni”  un “Sprīdītis”, aktīvie skrīverieši nūjotāji un šogad arī tiek uzrunāti mūsu mīļie seniori:

  • 24.novembrī plkst. 11:00 pie Kultūras centra un stadionā tiek aicināti seniori uz vingrošanas un orientēšanās aktivitātēm!
  • 28.novembrī plkst. 8:30 Možuma rīts aktīvajiem nūjotājiem! Tikšanās pie Skrīveru Kultūras centra. Dalība tikai iepriekš piesakoties.
  • Visu nedēļu – sportiskas aktivitātes PII “Sprīdītis” un “Saulēni”.

Nedēļas norises plāns var nedaudz mainīties, tāpēc sekosim informācijai!

Ar savu veikumu Veselības nedēļas noslēgumā  mēs parasti padalāmies –  cik km ir nostaigāti / noskrieti / nonūjoti utt. (pievienojot sporta lietotnes ekrānšāviņu, kas apliecina mūsu rezultātus). Aktīvākie dalībnieki pēc kopsavilkuma saņems nelielas veicināšanas balvas no LTSA un iestādēm, kas piedalās kā vietējie organizatori.

Zigrīda Sprukte, 29502773
Skrīveru KC