Par jautājumu sadaļu Skrīveru pagasta pārvaldes mājas lapā

Informējam, ka sadaļa “Jautā domei” Skrīveru pagasta mājas lapā ir slēgta. Tas darīts vairāku iemeslu dēļ, taču galvenais ir tas, ka kopš 2021. gada 1. jūlija mums ir jauna – Aizkraukles novada – pašvaldība, un būtu tikai loģiski visus ar pašvaldības darbu saistītos jautājumus uzdot tai, ko var izdarīt, rakstot pa e-pastu dome@aizkraukle.lv vai info@aizkraukle.lv. Jautājumus, kas skar tikai skrīveriešus, joprojām var uzdot, rakstot uz e-pastu dome@skriveri.lv vai atbildīgo pagasta pārvaldes darbinieku e-pasta adresēm. Jāpiebilst, ka drīzumā elektroniskā pasta adreses mainīsies, un tās visas beigsies ar @aizkraukle.lv; par to tiks paziņots atsevišķi.