Par pašvaldības darba laiku

No 2021.gada 1.oktobra Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas, Skrīveru pagasta pārvaldes un Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas un Pļaviņu apvienību pārvaldēm ir mainījies darba laiks.

Turpmāk šīs iestādes strādās:

Pirmdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00,

Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.00 – 12.00 un 12.45 – 17.00

Piektdienās 8.00 – 12.00 un 12.45 – 15.00.

Piektdienās īsā darba diena tiek kompensēta ar pirmdienās esošo papildu darba stundu, kā arī pārējās četrās darbdienās pusdienu pārtraukums būs par 15 minūtēm īsāks kā parasti.

Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas oficiālie e-pasti ir dome@aizkraukle.lv un aizkraukle@pakalpojumucentri.lv, sazvanīt pašvaldības administrāciju iespējams pa šādiem telefona numuriem:

Kanceleja65133930
Aizkraukles novada Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs (KAC)65133925, 65133934
Domes priekšsēdētājs Leons Līdums65133931, 29276729
Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos Dainis Vingris64901042, 29363381
Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un vides jautājumos Andris Zālītis25664454
Pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš64901033, 27775539
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kaspars Sniedzītis65133932, 26438208