Paziņojums par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037. gadam un Attīstības programmas 2021.-2028. gadam 1. redakcijas projekta atkārtotu publisko apspriešanu

Aizkraukles novada domes 2021.gada 9.septembra sēdē pieņemts lēmums par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, kas ilgs no 2021.gada 20.septembra līdz 2021.gada 19.oktobrim.

No 2021.gada 1.jūlija Aizkraukles novada administratīvo teritoriju veido sešas teritoriālās vienības – Aizkraukles, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novadi. Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības darbu, tiek izstrādāta novadiem kopēja Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģija 2021.-2037.gadam un Attīstības programma 2021.-2028.gadam, apvienojot tajās Aizkraukles, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novadu ilgtspējīgas attīstības nozīmīgākos elementus – ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības ieceres.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē “Zoom” platformā šā gada 5.oktobrī, plkst.14.00.

Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu ŠEIT. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli, kā arī būs pieejama mājas lapā www.aizkraukle.lv.

Rakstiskus priekšlikumus Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta papildināšanai var iesniegt līdz šī gada 19.oktobrim (ieskaitot) Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē (Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā), kā arī rakstiski nosūtot uz adresi: Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads LV-5101, vai elektroniski e-pasts: ilona.kagane@aizkraukle.lv līdz 19.oktobrim plkst.23.59. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības plānotāja Ilona Kāgane (tālr.65133928; mob. t. 26394302; ilona.kagane@aizkraukle.lv), kura sniegs konsultācijas attālināti un klātienē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku.

Informāciju par plānošanas dokumentiem sniegs arī SIA “Baltkonsults” Valdes priekšsēdētāja Jolanta Gūža, m.t. +371 29455156, e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults.lv.
Ar Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1. redakcijas projekta materiāliem var iepazīties Aizkraukles novada pilsētu un pagastu bibliotēkās, kā arī tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv.