Platforma jauniešu aktivitātēm

Šī gada 7. aprīlī notika pirmā tikšanās jauniešu grupai, kas uzņēmās iniciatīvu un izveidoja Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jauniešiem kopējo platformu Instagram vidē ar nosaukumu @sveiks_kaimin, vēloties parādīt sabiedrībai, ka jaunieši var aktīvi iesaistīties un sniegt ieguldījumu savas pašvaldības darbā ar jaunatni.

Paši jaunieši stāsta, tad Instagram platformu izmantos starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) un Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu sadarbības popularizēšanai jaunatnes jomā. Bet tas ir tikai sākums! Profila mērķis ir aktualizēt un stāstīt arī par citiem jauniešu mērķauditoriju saistošiem notikumiem, visu sešu novadu kultūras pieminekļiem un apskates objektiem, kā arī darbošanos dažādās citās sfērās. Tiek plānotas arī dažādas aktivitātes, kā piemēram, tematisko nedēļu organizēšana. Tas viss, lai sabiedrību iepazīstinātu ar aktualitātēm un, protams, arī pašiem jauniešiem.

Tikšanās laikā jaunie līderi sajuta savu spēku un kopības sajūtu, kas motivē darboties un vēl vairāk noticēt, ka jaunieši var iesaistīties pozitīvu pārmaiņu radīšanai sabiedrībā, piemēram, rīkojot jauniešu organizētus un vadītus pasākumus, atbalstot jauniešu centru darbību, kā arī darboties plašāk – savu novadu vērtību izzināšanā caur jauniešu īstenotām iniciatīvām. Jauniešu mērķis ir vairāk jauniešu mudināt kļūt par aktīviem sabiedrības locekļiem, darbojoties dažādās sfērās savos novados, piemēram, sporta, pasākumu organizēšanas, līdzdalība lēmumu pieņemšanā un citās.

Jaunieši stāsta, ka skatoties arī plašākā un tālākā nākotnē, ar savu sociālo tīklu platformu vēlas ieinteresēt visas Latvijas iedzīvotājus apmeklēt šos novadus, parādot tos kā pienācīgu un saistošu tūrisma galamērķi.

@sveiks_kaimin jaunie līderi nesnauž un jau šo nedēļu laikā ir izveidojuši pasākumu un aktivitāšu plānu, ko tuvākajā laikā sāks realizēt. Starp citu, idejas autors un virzītājs ir skrīverietis Herberts Legants.

 Ja vēlies tuvāk iepazīties ar šiem radošajiem un visādā ziņā drosmīgajiem un apņēmības pilnajiem Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jauniešiem, tad ieskaties – IG: https://instagram.com/sveiks_kaimin?igshid=1b0kozrr7gn1a

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.