Pieminot 1949.gada marta deportācijas, A.Upīša Skrīveru vidusskolā līdz 31.martam var apskatīt skolas vēstures skolotāja Edgara Bērziņa veidoto interaktīvo izstādi-darbnīcu “‘Prom no mājām”.

Šajās dienās Edgars uz skolas sarīkojumu zāli ved vienu klasi pēc otras, lai stāstītu un rādītu, ko nozīmē deportācijas un kā tās skārušas Skrīveru ļaudis. Izstādes apmeklētājus ieskauj pustumsa, fonā skan aizejošā vilciena riteņu dunoņa un Edgara Bērziņa ierunātais stāstījums par notikumiem, kas risinājās pirms 65 gadiem. 1949.gada 25.martā no Latvijas tika izvesti vairāk kā 14 tūkstoši cilvēku, tika salauztas ģimenes, cilvēku dzīves. Izstāde sagatavota, lai godinātu izvesto piemiņu un izglītotu sabiedrību. Interesentiem, kuri nav saistīti ar skolu, bet vēlas apskatīt izstādi, lūgums pieteikties pie vēstures skolotāja un izstādes autora E.Bērziņa (tel. 26797661).