Skrīverieši Latvijas Veselības sporta nedēļā
Aktīvie nūjotāji - "Možuma rīta" dalībnieki.

Kā jau tika ziņots, no 22. līdz 28. novembrim Lavijā notika “Veselības sporta nedēļas 2021” jeb “MOVE Week” pasākumi. Tos organizēja Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs. Šogad tas notika jau 10.gadu!

Skrīveros šīs akcijas ietvaros noritēja šādi pasākumi:

Seniori – Veselības sporta nedēļas aktivitāšu dalībnieki.

  • 24.novembrī pie Kultūras centra un stadionā uz vingrošanas un orientēšanās aktivitātēm tika aicināti seniori. Liels paldies visiem, kas piedalījās!
  • 28.novembrī tika organizēts Možuma rīts aktīvajiem nūjotājiem. Tā laikā kopā tika noieti 68730 soļi, uzkāpts 14. stāvā, bet dalībnieku vidējais sirds pulsa biežums sasniedza 136 sitienus minūtē! Paldies visiem aktīvajiem dalībniekiem!
  • Visas nedēļas garumā PII “Sprīdītis” un “Saulēni” tika organizētas sportiskas aktivitātes.

Vēlreiz paldies visiem, kas piedalījās kopējā kustībā!

Zigrīdas Spruktes foto.