Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas sarīkojumu zālē 2014.gada 8.maijā plkst.17.00 uz tikšanos aicināti visi vecāki kopā ar bērniem, kuri vēlas uzsākt mācības 1.klasē 2014./2015. mācību gadā.

*  2013./2014.mācību gada pirmklasnieku koncerts.

* Tikšanās ar skolas vadību, psihologu un skolotājiem.

*Saruna par mācību procesu 1.klasē 2014./2015.mācību gadā.

Tikšanos plānojam beigt ap 18.30

 Skolas direktors: A. Rakstiņš