Uzņēmēju info stunda

Aicinām piedalīties tiešsaistes pasākumā “Uzņēmēju info stunda” 30.07.2021. plkst.10:00

Pasākums notiks programmā MS Team, lūgums reģistrēties aizpildot reģistrācijas formu šeit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn_G9gZh8ugS0qLGOl1tMfcOeYM_QRh1uGt_PVICt0l0KCoA/viewform

Pēc reģistrācijas apstiprinājuma, jums tiks nosūtīta MS Teams saite pasākumam.

Programmā:

  • par uzņēmējdarbības aktualitātēm Aizkraukles apvienotājā novadā un Zemgales reģionā, Zemgales plānošanas reģiona Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa un Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības centra vadītāja Baiba Kellere
  • par programmas LEADER projektu iespējām uzņēmējiem, Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura;
  • par pieaugušo izglītību darba devējiem un darba ņēmējiem, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas direktore Ruta Krūkle;
  • par NVA aktualitātēm uzņēmējiem, Jēkabpils filiāles Aizkraukles KAC vadošā nodarbinātības organizatore Evita Aņikina.

Pasākumu rīko Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar ZPR Uzņēmējdarbības centru, Aizkraukles rajona partnerību, Aizkraukles Profesionālo vidusskolu un Jēkabpils filiāles Aizkraukles klientu apkalpošanas centru.