Par transportlīdzekļa VW Transporter  pārdošanu par brīvu cenu

Aizkraukles novada pašvaldības Skrīveru pagasta pārvalde pārdod par brīvu cenu transportlīdzekli- automašīnu-kravas kasti VW Transporter:

Marka, reģistrācijas numursIzlaiduma gadsCena EUR
 VW Transporter,
Reģ. Nr. EZ7086
1994250,00

Transportlīdzeklis apskatāms aģentūrā SAC “Ziedugravas”, adrese: “Ziedugravas”, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņot ar SAC “Ziedugravas” direktori pa tālr.65197514, mob.tālr.26421535 vai rakstot uz e-pasta adresi: sacziedugravas@skriveri.lv.

Interesentus aicina pieteikties Aizkraukles novada pašvaldības Skrīveru pagasta pārvaldes kancelejā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā vai iesūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu: dome@skriveri.lv  līdz 2022. gada 5. janvārim plkst.17.00.

Ja noteiktā termiņā transportlīdzekļa pirkšanai ir saņemts viens pieteikums, Skrīveru pagasta pārvalde uzaicina pretendentu vienas nedēļas laikā veikt samaksu un noslēgt pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

Ja noteiktajā termiņā saņemti divi vai vairāk pieteikumi, Skrīveru pagasta pārvalde uzaicina pretendentus piedalīties mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

Marka, reģistrācijas numursIzlaiduma gadsSākumcena EURAugšupejošs solis, EURNodrošinājums, EURReģistrācijas maksa, EURMutiska izsole
VW Transporter,
Reģ. Nr. EZ7086
1994250,0025,0025,0025,0018.01.2022. plkst.10.30

Izsole notiks Aizkraukles novada pašvaldības Skrīveru pagasta pārvaldes 1.stāva zālē, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā.

Pretendentiem turpmākā dalība atsavināšanas procedūrā, piedaloties izsolē, saskaņā ar izsoles noteikumiem (pielikums Nr.1, pielikums Nr. 2) jāapstiprina līdz 2022.gada 17.janvāra plkst.17.00, iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē.

Papildus informācija, zvanot uz Skrīveru pagasta pārvaldi pa tālruni 65197675.

Informāciju sagatavoja Skrīveru pagasta pārvalde