Jānis Ielejs

Question:

Labdien,

Vai Skrīveru pagastā ir noteikts privātmāju ielas nosaukuma un numura plāksnītes dizains? Vai drīkst uzstādīt kādu vēlies?

Ar cieņu
Jānis

Skrīveru pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste Anita Krusta

Answer:

Numura plāksnītes dizains Skrīveru pagastā spēkā esošajos saistošajos noteikumos regulēts netiek, taču daudzi skrīverieši cenšas attaisnot Skrīveru kā “Zaļās zemes novada” nosaukumu un tāpēc izvēlas attiecīgu krāsu.